zaterdag 22 juli 2017

Ultreia @ Feinsum @ dag 158

Zaterdag 22 juli 2017
Ultreia @ Feinsum @ dag 158

Peren in de lusthof

Vrijdag 21 juli 2017 
Peren in de boomgaard van de boerderijPeren als parel
Zoals zoveel oude boerderijen in Fryslân heeft ook de boerderij waarop wij wonen een oude boomgaard met fruitbomen.
In dergelijke hoven staan vaak ook perenbomen van verschillende perenrassen, veelal zijn het peren om te stoven, stoofperen.
Het stemt elke dag weer tot dankbaarheid om de prachtige peren te zien groeien.
Vooral als de zomerzon zo mooi op het jonge fruit schijnt, pronkt ook de perenboom met recht met haar prachtige parels.

Zwarte kip solo

Donderdag 20 juli 2017
De zwarte kip als solo buitenkipBuitenkip
Als je zo aan het eind van de middag over het erf van de boerderij even een ommetje maakt rondom de boerderij kom je af en toe en hier en daar één van de scharrelende kippen tegen.
Zo langzamerhand is me wel duidelijk geworden dat als je maar één kip buiten het kippenhok aantreft, dan is het deze zwarte kip.
Ik noem hem dan ook maar de buitenkip, want net zoals mensen ook voorkeur hebben voor binnen of buiten, heeft ook deze kip een uitgesproken voorkeur voor buiten, ook al betekent het dat hij solo zijn scharrelgang rond de boerderij moet maken.

woensdag 19 juli 2017

Appels in de lusthof

Woensdag 19 juli 2017
Appels in de boomgaard van de boerderij

Appel als sieraad
Zoals zoveel oude boerderijen in Fryslân heeft ook de boerderij waarop wij wonen een oude boomgaard met fruitbomen.
Daar staan ook bomen tussen van verschillende appelrassen.
Het is elke dag weer een prachtig gezicht om de mooie frisse kleuren van de nu nog kleine appels te zien.
Vooral als de zomerzon zo mooi op het jonge fruit schijnt, pronkt de appelboom met recht met haar prachtige sieraden.

zondag 16 juli 2017

Overstappen in Stiens van Kindernevendienst naar Tienerdienst

Zondag 16 juli 2017 
Dominee Overeem zegent de kinderen van de Kindernevendienst één voor één
Ouders staan achter hun kind
In De Hege Stins van onze Protestantse Gemeente van Stiens hebben we vanmorgen een zogenoemde 'overstapdienst'. De kinderen van groep acht van de basisschool nemen vanmorgen afscheid van de Kindernevendienst en stappen vandaag over naar de Tienerdienst.
Dat de ouders van deze kinderen achter hen hebben gestaan tijdens het bijwonen van de Kindernevendienst en dat ze als ouders achter hun kind blijven staan als ze na de komende zomervakantie voortaan de Tienerdiensten zullen bijwonen, wordt gevisualiseerd door de ouders op het liturgisch centrum achter hun kinderen te gaan staan.
Groep 8 van de Kindernevendienst
Dominee Jaap Overeem, die vanmorgen onze voorganger is, bevraagt alle kinderen naar hun schoolplannen voor het komende schooljaar, en daarna worden alle kinderen door onze predikant met een mooie zegenbede één voor één gezegend, opdat zij als gezegende brugklassers na de komende zomervakantie een goede start mogen beleven en dat zij zich ook in de nieuwe fase in hun toekomstige school gedragen mogen weten door Gods liefde en zegen.
Alle overstappers krijgen van de predikant een brief overhandigd, waarmee dominee Jaap Overeem zich tot deze kinderen persoonlijk richt met een groot aantal opbouwende bespiegelingen, die ook de basis vormen van de overdenking van vanmorgen tijdens de preek.

Klas 1 van de Tienerdienst
De leiding van de Kindernevendienst en ook één van de kinderen van een lagere groep van de Kindernevendienst spreken de overstappers met hartversterkende woorden toe, en daarna overhandigen de jongere kinderen en daarna ook de leiding van de Kindernevendienst alle achtste groepers een persoonlijk kadootje.
En zoals er bij een overstap in het openbaar vervoer ook altijd sprake is van een volgende, nieuwe bestemming, worden de kinderen van groep 8 van de Kindernevendienst tenslotte nog toegesproken door de leiding van de Tienerdienst, waarna enkele tieners van de huidige Tienerdiensten de aanwezige overstappers van groep acht een witte steen overhandigen waar de namen van deze achtstegroepers op staan, die zij mee kunnen nemen naar de eerstvolgende Tienerdienst, om die te leggen bij alle andere witte stenen die alle voorgaande tieners indertijd al hebben gelegd in vroegere Tienerdiensten. Zo zullen ook de nieuwe brugklassers hun steen leggen bij alle andere stenen, en zullen zij ook hun eigen steentje gaan bijdragen aan de geloofsopbouw van zichzelf en van alle andere huidige en toekomstige deelnemers van de Tienerdiensten.

Welkom van de Tienerdienst aan de nieuwe tieners

Ultreia @ Feinsum @ dag 151

Zaterdagmiddag 15 juli 2017
Ultreia @ Feinsum @ dag 151

Ald & nij spul nei Aldlân & nij lân

Zaterdagochtend 15 juli 2017 
Het begin van de rommelmarktpartij is binnenBazaar / Rommelmarkt
Om de bazaar/rommelmarkt van onze Protestantse Gemeente van Stiens ook dit jaar weer tot een succes te maken doet de organiserende werkgroep een beroep op ons allen. 
Het is in voorjaar en zomer de periode dat velen hun overbodige spullen de deur uit willen doen.
Daarom worden we eraan herinnerd dat veel van de nog nette spullen goed gebruikt kunnen worden voor de jaarlijkse ‘rommel'markt. 
Boeken, platen, dvd’s en cd’s zijn bijvoorbeeld ook van harte welkom. 
En misschien hebben we thuis in een kast of op zolder ook nog nieuwe en/of ongebruikte spulletjes staan, bijvoorbeeld uit een kerstpakket of van een miskoop. Dan heeft de organisatie daar ook belangstelling voor. 

Twee goede bestemmingen
Net als alle voorgaande jaren houden we als kerkelijke gemeente deze bazaar/rommelmarkt niet zomaar. Een deel van de opbrengst gaat dit jaar naar de kinderboerderij Doniastate in Stiens. Bij deze kinderboerderij zijn een groot aantal mensen met een verstandelijke beperking aan het werk. 
Om daar een zo groot mogelijk publiek te trekken zijn er allerlei activiteiten voor kinderen beschikbaar, onder andere een kabouterbos, een speelweide, speeltoestellen, en natuurlijk vooral ook een groot aantal verschillende dieren. 
Er is nu behoefte aan een mogelijkheid om in deze kinderboerderij ook de jongere kinderen bezig te houden met digitale apparatuur. Dit kost uiteraard geld en dat wil de bazaarcommissie van harte ondersteunen met een deel van de opbrengst van de komende rommelmarkt/braderie.
Een ander deel van de opbrengst zal worden gebruikt voor het kerkenwerk van de Protestantse Gemeente te Stiens. Beide bedragen vinden dus een prima bestemming.

Ald en nij spul yn Aldlân en nij lân
Vanmorgen rijd ik het Stienser Aldlân in, waar we bij de boerderij van gemeentelid Hemeltjen onze overtollige spullen kunnen brengen. De ingebrachte goederen worden daar globaal gesorteerd. Een deel blijft hier achter in de boerderij van Hemeltjen, en alle dozen met spelletjes en boeken worden vervoerd naar de boerderij van gemeentelid Tilma, in het Stienser nijlân, waar deze goederen verder zullen worden gesorteerd, ten behoeve van een succesvolle verkoop op 9 september 2017 in het dorpscentrum van Stiens.

Celebrate at Church

Vrijdag 14 juli 2017
Geef elkaar de hand

Drie dagen feest
Voor het bruidspaar en hun familie en vrienden is het vandaag een feestelijke dag, omdat Karinus & Janneke trouwen. Eerder vandaag is het burgerlijk huwelijk al gesloten, en vanavond komen we in een bijna volle kerkzaal van de Salvator in Leeuwarden bijeen, waar hun huwelijk zal worden ingezegend door oud-Stienser Jelmer Woudstra, pastor van de Salvator.
Een grote groep van tientallen gemeenteleden van onze Protestantse Gemeente van Stiens is afgereisd naar Leeuwarden om hier vanavond de huwelijksinzegening bij te wonen van Janneke en Karinus, die als actief jong gemeentelid in onze kerkelijke gemeente van Stiens opgroeide.

Pieter heet alle bruiloftsgangers welkom in de Salvator
Celebrate at Church
Als ceremoniemeester heet Pieter alle kerkgangers om 19.30 uur van harte welkom, en dan gaat alle aandacht uit naar de binnenkomst van bruidegom Karinus en naar de bruid Janneke, die door haar vader door het tussenpad naar voren wordt gebracht, naar het liturgisch centrum, waar haar bruidegom op zijn bruid wacht.
Een muziekband verzorgt de muzikale begeleiding, pastor Woudstra leidt de gehele huwelijksinzegening, en wij luisteren tijdens deze viering ook naar de woorden die bruidegom en bruid achtereenvolgens aan elkaar uitspreken, waarbij zij elkaar eren en elkaar onvoorwaardelijke trouw beloven. Een mooi moment van deze huwelijksdienst.

De liefde beschermt altijd,
heeft altijd vertrouwen,
verwacht het altijd van God
en houdt stand.
(I Korintiërs 13:7)

Coffee & Sweets
Na de kerkdienst staan 'Coffee & Sweets' op het programma. Er is onderwijl volop tijd om het bruidspaar te feliciteren en hen Gods onmisbare Zegen toe te wensen, en om daarna elkaar te ontmoeten en het nieuwe huwelijk met elkaar te vieren.
Aan het eind van de avond gaat het bruidspaar met naaste familie en vrienden naar Bakkeveen, waar het trouwfeest wordt voortgezet tot en met aanstaande zondag.

zondag 9 juli 2017

Ultreia @ Feinsum @ dag 145

Zondagmiddag 9 juli 2017 
Ultreia @ Feinsum @ dag 145


Wil je het meemaken?

Zondag 9 juli 2017
Koffiedrinken in de lusthof op zondagochtend 


Van handelen naar reflectie
Nu de verhuizing ruim een week achter de rug is, is de tijd aangebroken om iets minder nadruk op allerlei handelen te leggen, om weer wat meer aandacht te geven aan zaken van reflectieve aard.
Nu leent de lusthof van onze boerderij zich daar ook 'tige by tige' (zoals Friezen zeggen) toe, dus na de ochtendkerkdienst zoeken we een plekje op het zonovergoten terras bij de woonkeuken, met een prachtig uitzicht over het uitgestrekte boerderijerf, met daarop de kas met daarin de mini-wijngaard met druivenstruiken.
De hele oude porseleinen koffiekopjes van pake & bep 'fan'e feugeltsies'  - die voor deze gelegenheid weer eens uit de kast worden gehaald - komen op het deksel van de regenwaterput, en worden nog tweemaal bijgevuld, dus voldoende tijd om na te praten over de avondmaalskerkdienst van zojuist.


Een mooie plaats en een mooi moment om eens even stil te staan bij specifiek de laatste woorden uit de preek van vanmorgen van dominee Jaap Overeem, die zijn overdenking eindigde met de woorden:

"Je wilt het toch niet meemaken dat God aan het werk is,
en jij stond aan de kant?"

Van reflectie naar handelen
Een uitnodigende oproep aan alle arbeiders in de wijngaard om voor de eenheid in en van de gemeente de schouders eronder te zetten, om een actieve bijdrage te leveren met woorden van gebed en/of door biddend handelen, waar wenselijk en waar nodig.
En over die wenselijkheid en over die noodzaak hoeven we het niet te hebben, want die is er wel, kijk maar om je heen, jij bent in de wereld niet alleen.

Lekker op de trekker ter kerke in Stiens

Zondagochtend 9 juli 2017 
Trekker-parkeerplaats bij De Hege Stins te Stiens
trekkerplak.frl
Als al die volwassen kerkgangers hun grote auto's 's morgens vroeg op het parkeerterrein vóór De Hege Stins van Stiens parkeren, dan mag ik als jonge kerkganger hier toch ook wel mijn mooie tractor parkeren bij de ingang van de kerk?

Ja hoor, ook tractor-rijders zijn van harte welkom bij de Protestantse Gemeente van Stiens.
Kom dus maar lekker op de trekker ter kerke in Stiens.

vrijdag 7 juli 2017

Doorgang

Vrijdag 7 juli 2017 
De Kennisboulevard is weer openKennisboulevard
Wegens de werkzaamheden in het kader van de nieuwbouw van Stenden Hogeschool moeten we qua routes wel eens improviseren om van de ene kant naar de andere kant van het gebouw te gaan.
Aangezien dat over meerdere verdiepingen kan, is daar meestal wel een mouw aan te passen.
Als ik vandaag van het hoofdgebouw naar collega's in het voormalige F-gebouw moet, kan dat voor het eerst weer over de begane grond.
Wat voorheen de Kennisboulevard was met aan beide zijden wanden van steen en glas, is nu een prachtige centrale doorgang door het centrum van de grote centrale ontvangsthal van het hogeschoolgebouw.

dinsdag 4 juli 2017

Gezellig samen foerageren

Dinsdag 4 juli 2017
De haas in het frisse groen tegen de rietkraagFris groen
Aan het begin van de avond komt de ons inmiddels welbekende haas vanuit de achtertuin in de voortuin van de boerderij.
In de beschutting van de rietkraag van de sloot rond de boerderij vindt de haas een veilig plekje om te genieten van al het frisse groen dat deze tuin rijk is.
Ondertussen komt één van de rondscharrelende kippen ook even voorbij, en omdat deze twee niet voor elkaar hoeven te vrezen, gaan ze op luttele afstand van elkaar rustig door met foerageren.
De kip scharrelt verder, en vanuit onze woonkamer zien we dat de haas tot ongeveer 21.30 uur in de voortuin blijft. Dan vertrekt de haas weer naar de achtertuin en verdwijnt uit het zicht.
Haas en kip foerageren samen in de voortuin van de boerderij

zondag 2 juli 2017

Ultreia @ Feinsum @ dag 138

Zondag 2 juli 2017 
Ultreia @ Feinsum @ dag 138

Te plak

Zaterdagavond 1 juli 2017 
út en thús
Weer op volle toeren
Na al het inpakken, laden, lossen, uitpakken en inrichten kunnen we vanavond vaststellen dat we over zijn.
De verhuizing is achter de rug, het meubilair heeft weer een nieuwe plaats gevonden in de boerderij en de meeste dozen zijn al uitgepakt, waarmee de huishouding weer op volle toeren kan draaien.
Om het op zijn Fries te zeggen: "Wy binne der út, en no te plak, thús".

Ultreia @ Feinsum @ dag 137

Zaterdagmiddag 1 juli 2017
Ultreia @ Feinsum @ dag 137

vrijdag 30 juni 2017

Terug naar die boerderij

Donderdag 29 juni 2017 
Laden van de inboedelVan Aldlân naar nij lân
Vanmorgen vroeg draaien twee grote vrachtwagens onze Stienser woonwijk Aldlân in.
De mannen van het verhuisbedrijf melden zich om onze inboedel vandaag te verhuizen.
Na bijna twintig jaar als gezin gewoond te hebben aan de Boeier is het dan zover dat we dit mooie huis verlaten, om het te verruilen voor een boerderij nabij Stiens.
Uren lang zijn de verhuizers met zijn vieren bezig om de complete inboedel van alle drie verdiepingen in de verhuiswagens te laden.
Onze grote boekencollectie van de zolder wordt samen met veel andere zaken met een verhuislift door het zolderraamkozijn naar beneden getransporteerd, hetgeen de verhuizers gelukkig al die zware afdalingen van twee verdiepingen bespaart.

Passant wordt bewoner
Aan het eind van de middag wordt de inboedel naar de boerderij aan de voormalige schelpenweg vlak buiten Stiens verhuisd, waar het lossen direct begint. Aan het begin van de avond zitten we met zijn allen rond de lange tafel in de achterkamer van de boerderij, terugblikkend op een gezellige dag, waarin deze fantastische verhuisploeg de (z)ware klus heeft geklaard. We zijn over.
Wie had in de zestiger jaren ooit kunnen bevroeden dat ik bijna vijftig jaar later zou gaan wonen in die boerderij vlak buiten Stiens, waar ik als kind met mijn ouders vele keren langs ben gereden, op weg naar de boerderij van mijn pake & bep Wijbe & Baukje Koehoorn-Kingma, die altijd hebben gewoond aan de Nieuwe Bildtdijk in de Friese Bildthoek. Talloze malen passeerde ik deze boerderij aan de oude weg van Stiens naar Ouwesyl (waar mijn andere grootouders Jan & Renske de Vries-Brouwer woonden) en Nijediek, maar vandaag maakten we het verschil, want vandaag reden we het erf op om hier te gaan wonen.
Lossen van de inboedel

Expositie Beeldaspecten van Creatieve Therapie

Maandag 26 juni 2017 
Beeldaspect van een CT-student

Studentenwerk

Langs de Kennisboulevard, in de vitrine van de HBO-bacheloropleiding Creatieve Therapie van Stenden Hogeschool krijgen we momenteel een indruk van het studentenwerk van de voltijdse eerstejaars studenten, die in het kader van de eindpresentatie van hun derde onderwijsmoduul een en ander laten zien van hun werk omtrent zogenoemde 'Beeldaspecten'.

Dark & Light
Het onderschrift van één van de werken - hier op de foto - luidt:
'Is she dark enough, 
enough to see your LIGHT?'

Ready to go

Zondag 25 juni 2017 
Dozen in een werkkamer - Een werkkamer in dozenDozen Dozen Dozen
Overal in huis staan dozen: platte, lege, deels gevulde, volle en gesloten dozen.
We zitten midden in de voorbereiding van onze verhuizing, die aanstaande donderdag zal plaatsvinden.
Waar we de komende dagen hoogstwaarschijnlijk niet iets mee hoeven te doen, zit ingepakt in afgesloten dozen, opgestapeld in nagenoeg alle vertrekken van onze Stienser woning.
De werkkamer is daarop een uitzondering, want hier staan nog veel dozen waarvan we verwachten dat we van de inhoud daarvan in de nog komende dagen nog gebruik moeten maken. Deze dozen zullen woensdag dan toch moeten worden gesloten, om donderdagochtend al vroeg ook klaar te staan voor de verhuizing.

Gedenken in stilte

Donderdag 22 juni 2017 
Youri Wijngaarden gedenken wij in stilteSchrik en verdriet
Maandag werden we als Stenden Hogeschoolgemeenschap opgeschrikt door het verdrietige nieuws dat één van onze studenten in de nacht van zondag op maandag bij een verschrikkelijk woningbrand in Leeuwarden om het leven is gekomen. De andere Stenden-studenten die ook in deze woning wonen, hebben de brandende woning nog tijdig kunnen verlaten, maar student Youri Wijngaarden werd door de brandweer bewusteloos gevonden in de gemeenschapelijke woonkamer. Alle inspanningen van de brandweer mochten helaas niet meer baten, en met de ambulance aangekomen in het ziekenhuis kon alleen maar zijn overlijden worden geconstateerd.

We worden er stil van
Bij Stenden Hogeschool ging de vlag halfstok en in het Stiltecentrum van ons Ontmoetingscentrum is een stille herdenkingsplek ingericht naast het altaar in de kapel. Daar ligt een condoléanceregister, dat door alle medestudenten en hogeschoolmedewerkers en anderen die dat ook wensen kan worden getekend.
In de kapel heerst de stilte, stille tijd om de tijd even stil te zetten, om te herdenken, om het nog veel te jonge leven en overlijden van de joviale, spontane en sociale Youri Wijgaarden te gedenken.

Ultreia @ Feinsum @ dag 127

Woensdag 21 juni 2017 
Ultreia @ Feinsum @ dag 127


Zeilen voor stuurlui

Dinsdag 20 juni 2017
De beste stuurlui met elkaar in het zelfde schuitje

Vergadering met maaltijd

Als bestuur van de Stifting Nijkleaster sluiten we vanavond het seizoen af.
Nijkleaster ziet terug op een waarde(n)vol jaar, een jaar waarin veel vrijwilligers en heel veel kloostergasten met elkaar bijzondere uren en dagen hebben beleefd, waarin evenals in de voorgaande jaren elementen als Stilte, Bezinning en Verbinding centraal hebben gestaan.
Als bestuur vergaderen we voorafgaand aan de zomervakantie nog eenmaal, in 'Rufus aan het water' nabij Broek.

Zeilen met Staversje Jol
Na de vergadering met maaltijd schepen we in in een Staverse Jol, om zeilend het ruime sop te keizen.
Vanuit Rufus aan het water gaan we door de Noarder Âlde Wei naar en over de Goaiingarypster Puollen om dan langs de Lytse Griene het Sneekermeer op te gaan.
We genieten van een prachtige zeilavond met een stevige wind op het meer. Met de zeilvaardige medebestuurders Bert Hummelen en Henk Kroes krijgen we de wind behoorlijk in de zeilen en worden enkele andere bestuurder en medewerkers van Nijkleaster in de gelegenheid gesteld om - door deze twee ervaren zeilers begeleid - het roer ter hand te nemen.\
Langzaam gaat de zon onder. De lucht toont haar prachtige zomeravondkleuren.
In de Noarder Âlde Wei worden zeilen gestreken en dan meren we met enige hulp van de boordmotor in de kleurrijke schemering de Staverse Jol weer aan bij Rufus aan het water.
Nog even een afscheidsdrankje en dan is al weer het einde gekomen van deze mooie avond.

Aankomst bij Rufus aan het water

Nieuwbouw Stenden vordert

Maandag 19 juni 2017 
Doorkijkje op de begane grond van de nieuwbouw in LeeuwardenZicht op resultaat

De nieuwbouw van Stenden Hogeschool in Leeuwarden vordert.
Inmiddels zijn de barrières tussen het bestaande hoofdgebouw en de nieuwbouw weg gehaald, zodat je nu zicht hebt op de eerste resultaten van die nieuwbouw.
Op de foto is de nieuwe entree aan de zuidzijde van binnen uit te zien.

zondag 18 juni 2017

Ultreia @ Feinsum @ dag 124

Zondag 18 juni 2017 
Ultreia @ Feinsum @ dag 124


Huiskamerconcert voor zon op en energie in de kerk

Vrijdag 16 juni 2017 
Dominee Jaap Overeem begeleidt saxofoniste Annebeth Ars op pianoBenefietconcert
In het kader van de zonnepanelenactie van onze Protestantse Gemeente van Stiens heeft onze predikant dominee Jaap Overeem het plan opgevat om een benefietconcert in de huiskamer van familie Overeem-Scholtens te organiseren, waarbij de opbrengst van dit huiskamerconcert is bestemd als bijdrage aan de inzamelingsactie om zoveel mogelijk geld bijeen te brengen ten behoeve van de aanleg van 60 zonnepanelen op het dak van ons Stienser kerkgebouw.
Met zijn twaalven zijn we vanavond als concertgangers bijeen in huize Overeem-Scholtens, waar dominee Jaap vanavond zijn muzikale talenten zal inzetten, daartoe bijgestaan door ons jonge gemeentelid Annebeth Ars met haar saxofoon en door de echtgenote van Jaap, dominee Desirée Scholtens die vanavond als gastvrouw ook de catering verzorgt. In deze gezellige huiskamersfeer genieten we vanavond van een aangenaam muzikaal programma.
Het muzikale avondprogramma is ingedeeld in de volgende vier afdelingen:

Afdeling I: Studeren op de Pianoforte
Alle afdelingen worden ingeleid door Jaap Overeem. Deze eerste afdeling krijgt als motto: 'Pianisten worden beter als je ze plaagt' (naar Rik Venekamp).
Dominee Jaap vertelt dat hij al sinds december 1992 zijn geliefde Grotrian Steinweg-piano bespeelt. We krijgen onder andere uitleg over het pianomechaniek van zijn geliefde piano.
We luisteren naar 'Arioso moderato' uit de bundel '60 Etüden für Klavier' van componist Johann Baptist Cramer (1771-1858). Dit muziekstuk zet de piano in als ware het een strijkkwartet.
Daarna volgt een pittig stuk, getiteld 'Adagio con molta expressione', uit 'Etuden op. 70', Nr. 20, ook een 19e eeuws muziekstuk, gecomponeerd door Ignaz du Mocheles (1794-1870).
Dan volgt een stuk in een 'vervelende' vijfkwartsmaat. getiteld: 'Arhytmic Jazz', mooi gebracht door Annebeth Ars op haar saxofoon, samen met Jaap Overeem op piano.
Inmiddels voelt het publiek zich zo vrijmoedig om de muziekstukken met applaus te bekronen.

Afdeling II: Sonate
'Ik wil de regels bestuderen om het beste middel te vinden om ze te overtreden'. Met dat citaat van Ludwig van Beethoven begint Jaap zijn tweede deel van dit concert. Hij trekt een muzikaal vergelijk tussen de karakteristieken van klassieke en de romantische muziek. Illustratief speelt hij dan de 'Grande sonate pathétique', Opus 13, no 8, het eerste deel, van Ludwig van Beethoven (1770-1827). In dit stuk komt de muzikale kunstenaar als persoon waarlijk in beeld, karakteristiek voor de Romantiek.
Dat is een expressief stuk, maar houd je vast, want ook het laatste stuk van de tweede afdeling gaat met veel expressie gepaard, namelijk: 'Aria pour Soxophone alto et Piano', uit 1936, prachtig vertolkt door Annebeth op saxofoon, daarbij dienstbaar begeleid door Jaap op piano. Hun frequent tussentijdse oogcontact toont dat ze er alles aan doen om optimaal op elkaar afgestemd dit muziekstuk van Eugène Bozza (1905-1991) tot een hulderijk einde te brengen.

Goed observeren en spelen voor een optimaal samenspel
Afdeling III: Van binnen naar buiten, of van buiten naar binnen
In deze afdeling na de pauze met hapje en drankje wordt de brug van de 19e naar de 20e eeuw gelegd, met als motto: 'Muziek is de stilte tussen de noten' (naar Claude Debussy).
We luisteren naar 'Claire de lune' uit de 'Suite Bergamasque' van Claude Debussy (1862-1918), een stuk dat afwisselend ingetogen en opgetogen is, met een verkwikkende tinteling gespeeld en eindigend met een lage slottoon.
En dan volgt Alexander Scriabin (1872-1915) zijn 'Préludes op. 11',, en dan achtereenvolgens de verschillende karakters van de nummers 6 en 10 en 13.
Sviatoslav Richter (1915-1997) zei al van Scriabin dat deze componist geen dagelijks brood is, maar wel de stevige borrel die je flink raakt, of een poëtische drug, en zelfs ook een breekbaar kostbaar kristal. Wij luisteren naar de verschillende karakters van de drie opeenvolgende muziekdelen.
Het voorlaatste concertstuk is 'Vallée d'Aoste' van Ferre Fennan (1966). Daarin is weer een belangrijke rol weggelegd voor Annebeth Ars, die dit muziekstuk afrondt met een superlang adembenemende slottoon. Applaus van allen (publiek); verdiend voor beiden (saxofonist en pianist).

Afdeling IV: Toegift
De toegift wordt verzorgd door dominee Jaap Overeem, met de 'Novelette in F', Opus 21, No 1 (daterend van 1838), van componist Robert Schumann (1810-1856).
Dit is een tamelijk verhalend muziekstuk, waarbij je al luisterend zomaar je eigen verhalen verbeeldt, als een film op de geluidsgolven van de gevarieerde muziekdelen.
Het onderliggende motto van deze toegift is: 'De roeping van een kunstenaar is licht te brengen in de diepten van het menselijk hart', naar Robert Schumann.
Vanavond hebben Annebeth op saxofoon, Jaap op piano, Desirée met haar hapjes en drankjes, en het publiek van de avond ieder op eigen wijze een positieve bijdrage geleverd aan het succes van deze aangename avond. En na afloop bleef het nog lang gezellig in huize Overeem-Scholtens.
Dank zij alle aanwezigen.

Daar bij die molen

Donderdag 15 juni 2017 
De oude oliemolen op de Kenniscampus Leeuwarden krijgt een nieuwe toekomst
Industrieel erfgoed
Nog steeds staat op de Kenniscampus van Stenden Hogeschool de niet meer en nog niet weer in gebruik zijnde restanten van de oude Leeuwarder oliemolen. Bij de brand van twee jaar geleden bleef de romp van de oliemolen staan, en van de bijbehorende loods resteert nog slechts de markante gevel. Meer dan een ruïne kon je het niet noemen. Maar het is ook het bijzondere restant van Frieslands industriëel erfgoed.

Van molen naar hogeschool
Stenden Hogeschool wilde de restanten van deze Leeuwarder oliemolen met haar aanbouw voor de toekomst behouden. Maar dan moest er wel een eigentijdse bestemming voor worden gezocht en gevonden, die past bij de core business van onze hogeschool.
En het is al begonnen, want deze voor veel oude Leeuwarders nog van grote betekenis zijnde ruïne is inmiddels de basis geworden van restauratie en nieuwbouw. Op afzienbare termijn zullen daarin enkele moderne voorzieningen komen, waarvan studenten en medewerkers van Stenden Hogeschool hopelijk nog vele jaren zullen profiteren.

Schoon en nieuw
Inmiddels is eerst ten behoeve van nieuwbouw de vervuilde grond van de directe omgeving gesaneerd. Een hele diepe kuil is enige tijd geleden rond de ruïne gegraven. De vervuilde grond daarvan is afgevoerd om te worden gezuiverd, en de kuil is weer volgestort met schone grond, met zand, dat nu inmiddels de ondergrond vormt voor de huidige nieuwbouw.
We blijven met belangstelling uitzien naar het resultaat van al die grondige en bovengrondse inspanningen van de afgelopen maanden en van de restauratie en nieuwbouw die in de komende maanden gaan plaatsvinden.

Horizontaal en vertikaal planten aan de gevel

Woensdag 14 juni 2017 
Geen stenen maar planten sieren hier binnenkort de gevel van Stenden Hogeschool


CHN
Toen het Leeuwarden hogeschoolgebouw van de Christelijke Hogeschool Noord-Nederland in het begin van de negentiger jaren aan de Rengerslaan te Leeuwarden werd gebouwd, werd een groot deel van het dak voorzien van dakvegetatie. Een flinke oppervlakte aan vetplanten werd op het hogeschooldak geplant, met als gevolg dat we in het zomerseizoen konden genieten van de prachtige kleuren van de bloeiende dakvegetatie.

Stenden
Ruim 25 jaar later wordt dit hogeschoolgebouw wederom uitgebreid en verbouwd. Inmiddels is de Christelijke Hogeschool Noord-Nederland na een fusie met Hogeschool Drenthe qua naam veranderd tot Stenden Hogeschool.
Over daken van grote gebouwen wordt na al die jaren nog steeds nagedacht. Inmiddels is dakvegetatie gemeengoed geworden, en in dit tijdsgewricht wordt er meer dan vroeger ook over nagedacht om zonnepanelen op grote dakvlakken aan te brengen om zo energieneutraal mogelijk te werken.

Groene hogeschool
Bij de nieuwbouw van onze Stenden Hogeschool te Leeuwarden is ook nagedacht over de toe te passen materialen van de gevel van het hogeschoolgebouw.
Stenden werkt momenteel aan het aanbrengen van de gevelbeplanting tegen de zuidoosthoek van het hogeschoolgebouw, opdat we over enige tijd een groene hoog opgaande hoekgevel krijgen aan de Dokkumer Ee-zijde.
Geen metselaars, maar planters zijn bezig om deze grote hoekgevel te beplanten met groen, Deze mannen zorgen ervoor dat Stenden Hogeschool op termijn een bijzondere - groene - uitstraling zal krijgen.