zondag 22 oktober 2017

Feinsum sjocht it ljocht boppe de kime

Sneon 21 oktober 2017 
Sinneûndergong yn Feinsum

As de sinne ûnder de kime giet,
sjocht in Feinsumer it ljocht noch boppe de kime.

De skimer préludearret yn Feinsum

Freed 20 oktober 2017 
Sinneûndergong yn Feinsum


Oan de ein fan de dei
préludearret de skimer fan de jûn 
op de nacht.

Radiofraachpetear oer it NBG yn Tsjerke yn Beweging fan Radio Middelsé

Donderdagavond 19 oktober 2017 
De radiostudio van Radio Middelsé te StiensNBG yn Tsjerke yn Beweging
Even vóór 18.00 uur word ik verwacht in de studio van Radio Middelsé te Stiens. Deze radiostudio die verscholen ligt achter de overige bebouwing aan de Stienser Wythústerwei oogt als een moderne bunker, maar op deze verstilde plek vind je in het gebouwtje een ware radiostudio, met op de begane grond een ontvangstruimte, een techniekruimte en de radiostudio van waaruit de live-opnames worden gemaakt en via de techniekruimte uitgezonden in de ether en via internet.
Bij tijd en wijle word ik door een radioreporter weer eens uitgenodigd voor een radio-interview over een of ander onderwerp dat raakvlakken heeft met het wekelijkse radioprogramma 'Tsjerke yn beweging'. Joukje Deelstra heeft me voor de live-uitzending van vanavond en de herhaling van aanstaande zondagochtend uitgenodigd om als NBG-bestuurslid iets te komen vertellen over het bijbelwerk van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG).

Het bijbelwerk van het NBG
De radio-interviewster heeft zich terdege voorbereid op dit radiovraaggesprek, want ze is heel goed op de hoogte van allerlei actualiteiten rondom het werk van het NBG. Dat stelt ons in de gelegenheid om in ongeveer 20 minuten heel veel NBG-items de revue te laten passeren. Zo spreken wij bijvoorbeeld over het doel en de missie van het NBG, over de samenwerking van de werkorganisatie in Haarlem en al die vrijwilligers in het land, over de populaire website www.debijbel.nl van het NBG, en bespreken we enkele uitgaven van het NBG zoals de Nieuwe Bijbelvertaling, de Groene Bijbel, de nieuwe paperback-Bijbel, het kindermagazine Alef, en dat er vele wijzen zijn waarop mensen die het bijbelwerk een warm hart toedragen financieel kunnen bijdragen aan het werk van het Nederlands Bijbelgenootschap, immers het NBG kan haar werk alleen goed (blijven) doen als al die mensen het NBG steunen met bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, met hun lidmaatschap, donaties, giften, schenkingen, erfenissen en legaten. Daarmee gaat het belangrijke bijbelwerk in binnen- en buitenland voort, de wijde wereld in. Het NBG zorgt ervoor dat de Bijbel mensen bereikt, en óók aanspreekt.

donderdag 19 oktober 2017

Regionale informatiemiddag van NVAO in Zwolle

Woensdag 18 oktober 2017 
Plenaire terugkoppeling van één van de workshops over Zelfevaluatie


Drie regionale informatiemiddagen
De NVAO organiseert dit najaar drie informatiemiddagen over het Nederlandse accreditatiestelsel en over de geldende beoordelingskaders van 2014 en 2016. Met name in het kader van het meest actuele beoordelingskader 2016 spreken we vanmiddag over het proces in de praktijk van het hoger onderwijs. Deze drie informatiesessies zijn een vervolg op de interactieve workshops die vorig jaar plaatsvonden rond de ontwikkeling van het nieuwe beoordelingskader.
Dit jaar zijn de informatiemiddagen vooral bestemd voor die medewerkers van opleidingen uit het hoger onderwijs, die komend najaar of in 2018 starten met de voorbereiding op het accreditatieproces, ofwel de opleidingen in de visitatiegroepen met inleverdata van 1 november 2018, 1 mei 2019 en 1 november 2019. Maar ook kwaliteitszorgmedewerkers van instellingen en vertegenwoordigers van koepel- en evaluatieorganisaties en de deelnemers aan eerdere bijeenkomsten zijn van harte welkom.

Uitgangspunten van de strategie
Dat deze bijeenkomsten door de instellingen voor hoger onderwijs bijzonder worden gewaardeerd, blijkt wel uit het feit dat alle drie bijeenkomsten al vóór aanvang van de eerste sessie waren volgeboekt. Vandaag in de Christelijke Hogeschool Windesheim zijn er ongeveer 80 deelnemers, en van onze Stenden Hogeschool zijn we prima vertegenwoordigd met zes collega's.
Vanaf 12:00 uur worden alle deelnemers ontvangen met een lunch en om 12:45 uur wordt deze middagbijeenkomst geopend door René Hageman, Afdelingshoofd Nederland van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).
Hageman vertelt in zijn openingstoespraak dat de focus vanmiddag zal liggen op de uitgangspunten van de strategie van het nu geldende beoordelingskader voor opleidingen in het hoger onderwijs. Hij benoemt daarbij zaken als: Vertrouwen en zelfvertrouwen; Autonomie en eigenaarschap; Verantwoording en transparantie.
Deze drie identieke informatiemiddagen passen in bovengenoemde strategie, want vanmiddag vormen we hier een platform ter inspiratie, leren we van elkaar, anticiperen we op werkvragen en informeren we elkaar over specifieke procedures.

Openingstoespraak van René Hageman van de NVAO
Beoordelen versus ontwikkelen
De oplettende luisteraar zal zijn opgevallen dat René Hageman consequent de term 'verbetergesprek' noemt, waar hij - denk ik - eigenlijk het 'ontwikkelgesprek' bedoelt. Ik ontvang dat begrip toch elke keer maar als 'ontwikkelgesprek', want nu beoordelen en ontwikkelen in het nieuwe, huidige accreditatiestelsel in de visitatie als afzonderlijke items worden beschouwd, is het wel zo zuiver om te spreken over en het te interpreteren als ontwikkelgesprek. Vanmiddag horen we overigens in de workshops ook hele mooie voorbeelden van de verschillende wijzen waarop hogescholen/opleidingen nu al vorm en inhoud (hebben ge)geven aan motiverende ontwikkelgesprekken. Met daarnaast ook de toegenomen vormvrijheid in het huidige accreditatiestelsel in ogenschouw genomen, blijkt visiteren behalve functioneel ook 'leuker' te worden.

Deelsessie 1 Locatiebezoek
Na deze opening gaan we in groepen uiteen naar de parallelle deelsessies over de Zelfevaluatie, over het Locatiebezoek en over de Toets Nieuwe Opleiding.
De eerste deelsessie die ik bijwoon, wordt verzorgd door Nancy Van San, Thomas de Bruijn en Ilse van der Lans van de NVAO, met Mark Fokkema van de NQA die een pitch over het Ontwikkelgesprek verzorgt. We gaan in wisselende samenstellingen langs enkele statafels, waar we spreken over het visitatiedagprogramma, het ontwikkelgesprek en tops & tips inzake het locatiebezoek.

Deelsessie 2 Zelfevaluatie
Mijn tweede deelsessie gaat over de Zelfevaluatie. Die wordt verzorgd door Lieve Desplenter, Frank Wamelink en Gijs Kremers van de NVAO, en nu wederom ook Mark Fokkema, die hier een pitch verzorgt over zelfevaluaties. Fokkema vertelt dat het aantal inspirerende voorbeelden van zelfevaluatiereapporten tot nu toe nog wel tegenvalt, en dat de studentenhoofdstukken van Kritische Reflecties veelal veel munitie bevatten voor de gesprekken op visitatiedagen. Studenten willen graag gehoord worden, en de personeelscomponent komt er in een zelfevaluatierapport nogal eens bekaaid van af. Toch groeit de vormenrijkdom, want eens kreeg een visitatiecommissie de Kritische Reflectie met alle onderliggende documenten voor de visitatiedag op een Ipad aangeboden, en Mark Fokkema heeft zelfs al eens een Kritische Reflectie in de vorm van een film gezien. Dat was voor de visitatiepanelleden even wennen, maar het kan wel, als je er als opleiding maar voor zorgt dat het visitatiepanel er goed mee aan de slag kan. De boodschap aan ons is: Doe wat jezelf prettig vindt als opleiding.
Tijdens deze deelsessie spreken we voornamelijk over zaken als: het beperkt aantal bijlagen van een Kritische reflectie, het Studentenhoofdstuk, en de vormvrijheid van de Kritische Reflectie.

Informatiemarkt
Na de twee rondes deelsessies komen we weer bijeen in de grote zaal, voor de Informatiemarkt en Café. We worden in de gelegenheid gesteld om in een meer informele setting kennis te nemen van alle posterpresentaties van de NVAO en van de aanwezige Evaluatieburo's. Dan is er ook volop gelegenheid om de vertegenwoordigers van NVAO, van Evaluatieburo's, en van de de collega-instellingen uit het hoger onderwijs vragen te stellen over kwesties waar je meer over zou willen weten. Van die gelegenheid wordt goed gebruik gemaakt, en bovendien is het ook een mooie gelegenheid om elkaar en elkaars werk beter te leren kennen.
Alles overziend kan worden gesteld dat dergelijke informatiebijeenkomsten goede gelegenheden zijn om je op de hoogte te stellen van alle ins en outs inzake het geldende accreditatiestelsel in het hoger onderwijs.

zondag 15 oktober 2017

Oktoberconcert van Roon Staal in de Julianakerk van Oude Bildtzijl

Zaterdag 14 oktober 2017 
Concert van singer-songwriter Roon Staal in de Julianakerk van Oude Bildtzijl
Oktobertour 2017
Momenteel loopt de 'Oktobertour 2017' van 'singer and composer' Roon Staal. Deze tournee is al weer de vijfde. De Tour doet in totaal 15 locaties aan in Nederland, van Aarle-Rixtel tot Breede, en tussen Noordwijk en Sellingen.
Roon Staal presenteert tijdens deze tour zijn nieuwe album 'Promise' met in totaal 17 tracks, waaronder veel nieuwe covers, en zeker ook eigen werk zoals de titelsong 'Promise'. Kaarten voor de tour zijn nu nog steeds verkrijgbaar en ook het nieuwe album is online te bestellen via de site van Roon Staal.

Concerteren op Het Bildt
Vanavond zijn Durkje en ik te gast bij het oktoberconcert in de Julianakerk in Oude Bildtzijl, de geboorteplaats van mijn moeder. Onder de twintig gasten zijn ook Bildtkers, dus dat geeft mij de gelegenheid om in de pauze in de Aerden Plaats weer even volop te converseren in de Bildtse taal, mijn moedertaal.
Vanavond wordt tijdens het concert veel werk van het nieuwe album live gebracht, maar er zijn ook zeker weer enkele eigen oudere nummers van Roon Staal bij, en ook een aantal welbekende covers, kortom gevarieerd en wederom heel mooi gebracht.

Verbinden
Vóór de pauze volgen na een instrumenteel intro op piano muziekstukken zoals 'De wereld stond heel even stil', Stay with me till the morning', 'Als je mij zoekt', en 'Help me through the night'. 
Tussen de nummers door vertelt Roon korte verhaaltjes die het volgende stuk inleiden, en door de nummers af en toe met pianospel mooi aan elkaar te verbinden, stelt hij op gestelde plaatsen het handgeklap op passende wijze uit, maar als de laatste klanken van een muziekblokje hebben geklonken, neemt hij zichtbaar dankbaar het welverdiende tussenapplaus in ontvangst.

"Amazing tenor vocal performance", volgens Art Garfunkel
Na de pauze luisteren we naar nummers als 'I am sailing', Perhaps Love', en 'Kathy's song' van zijn pas uitgekomen cd.
'Forever young' doet het ook erg goed in de zaal, en dan volgt een niet-uitgesproken, maar voor insiders wel herkenbare 'ode aan Ede', aan zijn oom Ede Staal, die Roon muzikaal groots voorging. In die ode hoor ik pianoklanken van 't Het nog nooit zo donker west', en Roon zingt mooie oude teksten van zijn te jong overleden oom Ede.
Nieuw is de verfijnd gebrachte song 'Pie Jesu', veelal gezongen in de Latijnse mis, en derhalve ook geheel passend bij de akoestiek van zo'n oud dorpskerkje zoals hier in Oude Bildtzijl.
Zoals we dat van Roon Staal gewend zijn, sluit hij af met een wederom grandioos gepassioneerde uitvoering van de welbekende 'Bridge over troubled water'.
Aan de overzijde van die 'brug' volgt een hartelijke staande ovatie, met een stevig applaus voor zijn manager, de geluidsman en voor zanger-pianist Roon Staal.

Nijkleasterlingen ontmoeten Nijkleaster-bestuur

Vrijdagavond 13 oktober 2017 
In het koor van de kloosterkerk staat alles klaar voor de avondsluitingKloostercomplex in ontwikkeling
Bij Nijkleaster in Jorwert wordt hard gewerkt om de droom van een nieuw protestants klooster in Fryslân werkelijkheid te laten worden.
Nadat de kloosterkerk van Jorwert in de afgelopen jaren geschikt is gemaakt voor gebruik in de trits van Kerk, Kroeg, Klooster, is een logische vervolgstap de realisatie van een kloostercomplex, met daarin ook een kloostergemeenschap, bestaande uit een binnenschil van vaste bewoners-medewerkers, met daarom heen schillen van Nijkleaster-vrijwilligers die op eigen passende schaal een bijdrage zullen leveren aan de instandhouding van dit Friese klooster, waarin dan ook gelegenheid is voor gasten die voor een dag, een weekend, een week of meerdere dagen in het klooster deel zullen gaan nemen aan het ritme van de woon- en werkgemeenschap van dit nieuwe klooster.

Kloostergemeenschap in oprichting
Tot verrassing van ons als Nijkleaster-stichtingsbestuur zijn we binnen de vijfde verjaardag van dit bijzondere klooster in oprichting al in gesprek met een groep kloosterlingen in spé, die in de loop van de afgelopen jaren hebben aangegeven graag te willen intreden in dit klooster, dat op moderne leest wordt geschoeid, dat een open plek zal zijn voor allen die op zoek zijn naar Stilte, Bezinning en Verbinding.

Nijkleasterlingen
Al geruime tijd zijn deze zogenoemde 'Nijkleasterlingen' met elkaar in gesprek, om elkaar goed te leren kennen, om elkaar te vertellen van eigen dromen en van de eigen ambitie om een positieve bijdrage te leveren, die de droom van een nieuw klooster bewaarheid laat worden.
Als stichtingsbestuurders is nu het moment gekomen dat wij nader met deze groep potentiële Nijkleasterlingen kennis gaan maken. Daartoe komen we vanavond met zijn allen bijeen in de voorkerk van de Sint-Radboudkerk van Jorwert. En dat doen we op de gebruikelijke wijze van de Nijkleasterlingen. Vanaf 17.30 uur wandelt iedereen binnen, en in het eerste uur is er volop gelegenheid om persoonlijk (nader) kennis met elkaar te maken.
Daarna gaan we met zijn allen rond de grote kloostertafel zitten, en krijgt iedereen het woord om iets over zichzelf te vertellen. Na deze kennismakingsronde openen we de avondmaaltijd door het zingen van het openingslied 'Nim en yt mei-elkoar':

Kom, fernij it ferbûn,
God hat it libben jûn,
bring mei mûle_en hert Him ear,
Hy ropt ús ta leafde gear.

Een hoopgevende ontmoeting
En dan genieten we allen van een gevarieerde maaltijd, die is samengesteld uit alle componenten die door de kleasterlingen en door de bestuursleden zijn meegenomen naar deze avond. Zelfs zonder regie blijkt er volop te zijn aan voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. Op tafel staan brood, water en wijn, we genieten van pompoensoep en van vandaag geperste druivensap, er zijn veel warme maaltijdcomponenten, diverse soorten fruit, en overheerlijke zoete nagerechten.
En als alles is gegeten, gedronken en nadat we ook plenair een langdurig tafelgesprek hebben gehad over onze vragen, verwachtingen en antwoorden inzake klooster en gemeenschap in oprichting, is het tijd om deze waarde(n)volle avond in passende stijl af te sluiten.
Daartoe verkassen we naar het koor van onze kloosterkerk, waar we een korte viering beleven, ter afsluiting van deze hoopgevende ontmoeting van lieve mensen die Nijkleaster een warm hart toedragen.

Workshop Privacy voor NHL Stenden Hogeschool

Vrijdag 13 oktober 2017 
Workshop van Ivonne Verkes over privacy

Hogeschool als datawarehouse

Vanaf 1 januari 2018 gaan NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool verder als één nieuwe hogeschool: NHL Stenden Hogeschool. De nieuwe hogeschool staat niet alleen voor gezamenlijke onderwijskundige uitdagingen, maar moet ook voorbereid zijn op de Algemene verordening gegevensbescherming, een bijzonder groot wetgevingsproject in Europees verband.
Wel beschouwd is een instelling voor hoger onderwijs een soort datawarehouse, die als zodanig op grote schaal te maken krijgt met alle consequenties van deze nieuwe Europese regelgeving, die al vanaf 25 mei 2018 van kracht zal zijn.

NHL en Stenden werken samen aan privacy
Onder begeleiding van een extern deskundige (Ivonne Verkes van Zeddicus Procesdraperie) gaan wij vandaag als medewerkers van NHL en van Stenden in het nieuwe Auditorium van Stenden Hogeschool met elkaar in gesprek over hoe wij vanuit onze verschillende startposities gezamenlijk toe kunnen werken naar wat de nieuwe wetgeving allemaal van ons vraagt.
Op een interactieve manier laat Verkes ons aan de hand van een schriftelijke quiz ontdekken dat privacy niet alleen een kwestie van regels is, maar ook van gedrag; dat privacy de hele organisatie en al haar afdelingen en opleidingen raakt, en dat privacy niet alleen iets is wat moet, maar vooral ook iets wat wij zelf (zouden moeten) willen.
De gezamenlijke colleges van bestuur van onze twee met elkaar fuserende hogescholen hebben ons genodigd om hier vandaag bij te zijn, om samen na te (gaan) denken over deze uitdagende taak.

Jubileumfeest voor 25 jaar Small Business en Retail Management

Donderdagavond 12 oktober 2017 
Academic Dean Ralph Ferwerda opent het jubileumfeestSBRM 25 jaar

De HBO-opleiding Small Business en Retail Management (SBRM) van Stenden Hogeschool bestaat in Leeuwarden nu 25 jaar. Om dit te vieren organiseert SBRM vandaag een congres voor haar relaties in retail-organisaties en wordt het jubileum vanavond afgesloten met een spetterend feest voor huidige studenten, alumni en (oud)-medewerkers.

Retailcongres
De eerste editie van het nieuwe congres Human Capital in Retail wordt door Stenden-SBRM georganiseerd in samenwerking met RetailTrends Media, die deze maand oktober de uitgave van het 150e nummer van het tijdschrift RetailTrends viert.
Door technologische innovaties en vanwege nieuwe krachtenvelden in de retail ontstaat de behoefte aan nieuwe functies en competenties. De rol en de eisen van personeel binnen het werkveld van de retail verandert vliegensvlug. Tijdens dit jubileumcongres worden deze boeiende ontwikkelingen verder verkend en wordt nagedacht over wat dit betekent voor de banen in de retailsector van de toekomst.

Jubileumfeest
Om 20:00 uur worden alle gasten voor het jubileumfeest ontvangen in het hogeschoolgebouw aan de Rengerslaan te Leeuwarden.
Om 20:30 uur opent de Academic Dean van SBRM - Ralph Ferwerda - de jubileumavond met woorden van welkom. Daarna geeft hij een kort resumé van de opleiding door de jaren heen, en benadrukt hij daarbij het belang van de afzonderlijke stakeholders van de opleiding, waaronder in eerste instantie onze studenten en alumni, en daarbij uiteraard ook het werkveld waarvoor zij zijn en worden opgeleid, en last but not least ook de medewerkers van de opleiding SBRM, die er met zijn allen voor hebben gezorgd dat deze jubilerende opleiding na al die jaren nog steeds innovatief en ondernemend is. In september 2017 opende de duale onderwijsvorm van SBRM bijvoorbeeld een nevenvestiging in Amsterdam.

Verleden, heden en toekomst
Na deze avondopening worden studenten, alumni, docenten, stafmedewerkers en alle andere betrokkenen van de opleiding in de gelegenheid gesteld om onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar terug te kijken op de afgelopen jaren, en vooruit te blikken op wat de inhoud van studie en werk in de toekomst van de retailsector ons zal brengen.
Herinneringen worden opgehaald, er wordt verteld over en geluisterd naar de werkervaring van alledag, en er wordt ingeschat wat de retail van de toekomst ons nog gaat schenken en van ons zal gaan vragen.
 

Visitatie van Logistiek en Economie in Emmen

Donderdag 12 oktober 2017 
Terugkoppeling van de bevindingen van de visitatie van Logistiek en EconomieKeurmerk voor kwaliteit

Eenmaal in de zes jaar wordt elke graadverlenende opleiding in het hoger beroepsonderwijs uitgebreid gekeurd, om er zeker van te zijn dat het niveau en de oriëntatie van zo'n opleiding aan de maat zijn. Bij een goed resultaat krijgen de door de overheid bekostigde opleidingen voor de komende zes jaar overheidsvergoeding, hebben studenten recht op studiefinanciering als ze aan een geaccrediteerde opleiding studeren, en mogen de hogescholen en universiteiten voor hun geaccrediteerde opleidingen aan afgestudeerde studenten een door de overheid erkend diploma uitreiken voor het bewezen nivo van Associate degree, Bachelor en/of Master.

Nivo en oriëntatie goed
Vandaag vindt zo'n periodieke keuring plaats bij de HBO-opleiding Logistiek en Economie die wij als Stenden Hogeschool op de nivo's van Associate degree en Bachelor aanbieden op onze hogeschoolvestiging in Emmen.
Vandaag komt een visitatiecommissie van de Netherlands Quality Agency (NQA) bij ons op audit-bezoek, om met een panel van onafhankelijke en gezaghebbende auditoren de kwaliteit van deze opleiding met haar Associate degree-programma te toetsen.

Visiteren is verifiëren
Het visitatiepanel heeft een zelfevaluatierapport van de opleiding ontvangen, en ook een aantal andere opleidingsdocumenten bestudeerd. Op locatie wordt nog het nodige aanvullende bronnenonderzoek gedaan, en daarna gaat het auditteam in auditgesprek met onder andere studenten, alumni, docenten (waaronder curriculumcommissieleden), lector, assessoren, borgingscommissiesleden (examencommissie, opleidingscommissie, werkveldadviesraad) en met de leden van het managementteam.

Bijzonder kenmerk Green Logistics
Er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan zaken zoals Green Logistics (een bijzondere kenmerk van deze opleiding), en aan Supply Chain; Innovation and Change (SCIC).
Na intern beraad door de visitatiecommissie aan het eind van de middag worden we met zijn allen verwacht bij het panel, en dan verzorgt de voorzitter van het visitatiepanel een korte presentatie, waarin hij aangeeft dat deze opleiding voldoet aan alle kwaliteitsstandaarden die door de overheid zijn gesteld aan opleidingen in het hoger beroepsonderwijs.

Doorontwikkelen
Zoals inmiddels te doen gebruikelijk is bij Stenden Hogeschool gaan we daarna nog ongeveer een uur met elkaar in gesprek met het auditteam om met de panelleden af te stemmen op welke lijnen deze mooie opleiding zich in de komende zes jaar nog verder zou kunnen ontwikkelen op bijvoorbeeld positionering en profilering, op vorm en inhoud, kortom op alles waar de opleiding nog mooier en steeds beter kan worden. Zulke 'peer to peer'-gesprekken kunnen - mits goed voorbereid - een stimulerende werking hebben op de doorontwikkeling van zo'n opleiding. We willen het immers steeds beter gaan doen, om onze studenten optimaal voor te bereiden op (samen)werken en (samen)leven.

Nijkleaster-bestuur bijeen in de Sint-Radboudkerk

Dinsdag 10 oktober 2017
Liturgische schikking van Nijkleaster in Jorwert

Vieren en vergaderen

Vanavond vindt de maandelijkse bestuursvergadering van Stifting Nijkleaster weer plaats in de Sint-Radboudkerk van Jorwert.
We beginnen zoals te doen gebruikelijk met een korte viering in het koor van de kerk.

Kloosterhuisvesting
Eerst kijken we vooruit naar de vijfde jaardag van Nijkleaster, die we eind 29 oktober 2017 zullen gaan vieren. De beoogde nieuwe locatie van het kloostercomplex zal dan volop aandacht krijgen, dus wie benieuwd is naar de huisvestingsplannen van Nijkleaster is dan van harte welkom.
Na enkele bestuurszaken bespreken we de voortgang op het uitdagende proces om over enkele jaren een eigen kloostercomplex te realiseren op 'It Westerhûs', gelegen tussen Hilaard en Jorwert.

Bidbook en film
Eén van de zaken die vooral aandacht en inzet behoeft, is het opstellen, vaststellen en uitzetten van het Bidbook, waarmee we de missie, visie en strategie van Nijkleaster koppelen aan de beoogde huisvesting, om dan te laten zien welke investeringen en exploitatie nodig zijn om de droom van Nijkleaster in Fryslân op redelijke termijn te realiseren.
In het kader daarvan is ook een mooie korte film over Nijkleaster gemaakt, die we graag op de vijfde Jaardag van Nijkleaster in première zullen laten gaan. Wie dat mee wil maken, wie zich verbonden voelt met dit goede doel, is van harte welkom op de Jaardag van Nijkleaster.


dinsdag 10 oktober 2017

Rondetafelbijeenkomst van Inspectie van het Onderwijs en Hogescholen

Dinsdag 10 oktober 2017
Onderwijsinspectie en HBO bijeen in Utrecht             (foto van Niels Strolenberg)Evaluatieonderzoek accreditatiestelsel 2017
De Inspectie van het Onderwijs doet in 2017-2018 onderzoek naar het accreditatiestelsel in het hoger onderwijs. Onderzocht wordt de kwaliteit van het actuele accreditatiestelsel, en de factoren die het functioneren ervan bevorderen en belemmeren.
Dit momenteel lopende onderzoek bestaat onder andere uit:

 • Documentenanalyse;
 • Gesprekken met verschillende organisaties die op dit gebied actief zijn;
 • Vragenlijsten voor opleidingen;
 • Case studies, om het beoordelingsproces in beeld te brengen;
 • Rondetafelbijeenkomsten over specifieke onderwerpen en met specifieke stakeholders.  

Bekostigde hogescholen
In het kader van dit evaluatie-onderzoek heeft de Inspectie voor hoger onderwijs een aantal vertegenwoordigers vanuit het bekostigde hoger beroepsonderwijs uitgenodigd voor een Rondetafelbijeenkomst, die vanmorgen plaatsvindt in het Cursus- en vergadercentrum Domstad te Utrecht. Deze evaluatieve bijeenkomst staat onder leiding van inspecteur Martine Pol-Neefs, die projectleider is van het 'Onderzoek Accreditatiestelsel 2017'. Van de Nederlandse hogescholen zitten er vandaag 14 afgevaardigden aan de gesprekstafel. Met vier deelnemers zijn de drie Noord-Nederlandse hogescholen goed vertegenwoordigd.

Evaluatie van de praktijk van alledag
Dit Inspectie-onderzoek betreft de visitaties en accreditaties zoals die sinds 2015 zijn uitgevoerd, maar - voor wie dat wenst - er is ook ruimte om andere ervaringen in te brengen.
Na een korte voorstelronde gaan we vanmorgen met elkaar in gesprek over onze praktijkervaringen in het bekostigde hoger beroepsonderwijs, waarbij onder andere de volgende thema's aan de orde komen:

 • De betrouwbaarheid en de stimulerende werking van de gedifferentieerde beoordeling bij opleidingsaccreditaties, (met keuze uit: onvoldoende/voldoende/goed/excellent);
 • De voordelen van clustergewijze visitatie, en de mogelijkheden om deze groepsgerichte audits praktischer te organiseren;
 • De positie van de evaluatiebureau's in het huidige stelsel;
 • De feitelijke en ervaren accreditatielasten;
 • De InstellingsToets Kwaliteitszorg (ITK).

Enerzijds
In deze Rondetafelbijeenkomst worden allerlei ervaringen met elkaar gedeeld over bovenstaande thema's. Nu eens is men heel positief over het ene onderdeel van het huidige accreditatiestelsel, dan weer wordt heel kritisch gereflecteerd op een ander onderdeel van het nu geldende stelsel.
Enerzijds wordt bijvoorbeeld wel erkend dat de huidige vierpuntsschaal van gedifferentieerd beoordelen opleidingen en hogescholen ertoe aanzet om met bijvoorbeeld Goed of Excellent te scoren bij een visitatie, maar anderzijds betwijfelen en bekritiseren we met zijn allen de betrouwbaarheid van deze wijze van opleidingsbeoordeling. Voor het verlenen van accreditatie zou het onderscheid tussen onvoldoende en voldoende (ofwel: voldoet) al volstaan, en voor het laten belonen van een opleiding voor haar kwaliteitsoordeel Excellent - of ook Goed - bestaan in het huidige hoger onderwijs nationaal en internationaal wel andere instrumenten.

Anderzijds
Daar zou je tegen in kunnen brengen dat één van de doelen van het huidige accreditatiestelsel ook wel de stimulerende werking is, dus in die zin zou je de hoogste scores op de vierpuntsschaal wel kunnen behouden, want Goed en Excellent zijn natuurlijk wel stimulansen om te behalen en te behouden. Toch hebben we voor die ver doorgevoerde differentiatie van oordelen geen accreditatiestelsel nodig, want dat kan dus ook wel op een andere manier, met bijvoorbeeld certificeringen van bijzondere kenmerken en van andere excellentie-uitstralende keurmerken.

Tussenbericht
En zo passeert nog een groot aantal andere items en ervaringen de revue. Over de onaangename uitvoeringsperikelen die heel veel opleidingen ervaren bij de uitvoering van de clustergewijze visitaties raakt men vanmorgen eigenlijk niet uitgepraat. De moeite die opleidingen hebben om clustervisitatiepanels met overlap samen te stellen, zorgt in den lande breed voor veel gedoe, zorgen, hoge kosten en ontevredenheid, dus daar valt ook nog een wereld te winnen. Misschien is afschaffen wel de beste oplossing.
De recent ingevoerde ontwikkelgesprekken worden in de huidige implementatiefase nog met wisselend succes gevoerd, dus ook daar valt nog wel iets te verbeteren, maar als dat dan goed gaat lopen, kan van die (door)ontwikkelgesprekken met de zogenoemde 'peers' van opleidingen wèl de beoogde stimulerende werking uitgaan.
Wij wachten nu eerst het Tussenbericht af dat de Inspectie van het Onderwijs in november 2017 aan haar opdrachtgever zal publiceren, en in tweede instantie zien we dan in het voorjaar van 2018 het openbare eindrapport tegemoet, dat de Inspectie van het Onderwijs voorafgaand aan die publicatie zal aanbieden aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

zondag 8 oktober 2017

Cadeautje voor Buurman

Zondagmiddag 8 oktober 2017 
Rise brengt vrolijke muziek in de viering in Talant te StiensCadeautje
De periodieke viering van de eredienst bij Talant vindt vanmiddag plaats te Stiens aan de Ieleane bij Talant, het zorgcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking, die langdurig zorg behoeven.
Deze vieringen zijn een samenwerkingsverband van Talant met de Protestantse Gemeente van Stiens.
Voorganger vanmiddag is dominee Jaap Overeem, pianist is Foeke Bijma en muzikale medewerking wordt ook verleend door Rise, de jeugdband van de Protestantse Gemeente van Stiens.
Het thema van deze viering is 'Cadeautje'.
Bij aanvang van de viering zit de zaal behoorlijk vol, met ongeveer 80 gasten, in een waardevolle combinatie van bewoners met hun familie, personeel van Talant, en een groep gemeenteleden van onze plaatselijke kerkelijke gemeente van Stiens.

Dit is de kerk die de Heer ons geeft
Dominee Jaap Overeem heet iedereen hartelijk welkom, we zingen met zijn allen enkele liedjes, en dan krijgen we de groeten van God. Dat beantwoorden we zingend met:
Dit is de dag die de Heer ons geeft
Dit is de kerk die de Heer ons geeft
Weest daarom blij en zingt verheugd.
Na het openingsgebed maakt dominee Jaap iedereen heel nieuwsgierig, want de ook aanwezige Buurman (van Buurman & Buurman) krijgt straks dat grote cadeau dat op tafel staat. Maar wat zou daar in zitten???
Daarbij hoort de bijbellezing over de verborgen en gevonden schat in de akker. Welk een vreugde als je die verborgen schat dan vindt.

God is blij met elke parel
Tussen de programmablokjes door komt de jeugdband Rise af en toe naar voren, om steeds een mooi lied te zingen. Dat wordt door de bewoners van Talant met steeds meer enthousiasme ontvangen.
We zingen het lied:
Weet je, dat de Vader je kent?
Weet je, dat je van waarde bent?
Weet je, dat je een parel bent?
Een parel in Gods hand!
En dan is het moment aangebroken dat Buurman zijn cadeau krijgt. Enkele Talant-bewoners komen op uitnodiging van de voorganger graag naar voren om elkaar te helpen om de grote cadeaudoos uit te pakken. Tot ieders verrassing komen daar enkele kleine en ook een hele grote knuffel uit.
Buurman is heel blij met al die zachte knuffels, en zo - is de boodschap - is ook God blij met alle mensen op aarde, helemaal blij met jou, en ook blij met mij erbij. Dat mogen we allemaal geloven en daar mogen we allen op vertrouwen.

Ook voor Jacob bidden wij
Dat God blij is met ons allemaal, en dat God ons allen zegent, wordt benadrukt als dominee Jaap Overeem de zaal doorgaat, om daar allen die dat wensen te zalven met olie. Ondertussen wordt gezongen dat de vrede van God en de Heilige Geest met ons allemaal is.
Tijdens de collecte geven we allemaal ons geld, dat bestemd is voor de Voedselbank, voor al die arme mensen om ons heen, voor wie het moeilijk is om eten en drinken te kopen.
We luisteren weer naar de jeugdband Rise en nadat we even allemaal stil zijn geweest voor de pas overleden Talant-medebewoner Jacob, bidden we voor Jacob, voor zijn familie, voor zijn vrienden hier in Talant en voor de grotere wereld om ons heen.
En nadat we samen hebben gezongen dat we met God samen blijven en dat wij elkaar vasthouden, geeft dominee Overeem ons allen Gods Zegen mee, en dat beantwoorden we met het gezongen Amen.
Daarna is er voor iedereen iets te drinken, met een traktatie erbij, dus velen blijven nog een tijdje gezellig met elkaar napraten, ook over deze mooie viering in Talant.

Takkeweer velt takken

Zondagochtend 8 oktober 2017 
Een afgeknakte wilgentak aan de Feinsumer Feart in FeinsumAfknotten of afknakken
Over het feit dat we in de afgelopen week veel dagen met 'takkeweer' hebben gehad, mogen we met recht spreken.
Kijk maar om je heen: overal liggen dunne en dikke takken op het wegdek, op trottoirs, in bermen en in tuinen.
De vele regen, gepaard met een stormachtig weertype, met af en toe harde windstoten, hebben ervoor gezorgd dat veel 'dood hout' en ook veel bladhoudende takken werden afgerukt en op de grond of in het water zijn gevallen.
Zo ook in Feinsum, aan de (zijtak van de) Feinsumer Feart ter hoogte van de Hyltsjebrêge, waar een oude wilg één van de dikke takken niet heeft kunnen behouden.
Het is een bekend verschijnsel: als je wilgen niet knot, groeien haar uitlopers uit tot dikke, zware takken, en komt er eens een moment dat de de knot openscheurt, met als gevolg dat één of meer dikke wilgentakken afknakken. Hier heelt de tijd niet alle wonden, maar veroorzaakt de tijd dergelijke wonden.

Verhuizen in de herfst naar Drenthelaand

Zaterdag 7 oktober 2017
Herfst in Westerbork
Van Groningen
Na een lange periode van voorbereiding is het vandaag zover dat Baukje & Rauke de stad Groningen gaan verlaten. Als student zijn ze beiden jaren geleden naar Groningen gekomen, zijn inmiddels afgestudeerd, hebben werk en zijn vorig jaar getrouwd, dus dit is een mooi natuurlijk moment om een andere domicilie te kiezen buiten de stad. Beiden zijn ze geboren in Drenthe, dus het is ook al niet zo heel verwonderlijk dat ze vandaag een volgende woning zullen gaan betrekken in hun geboorteprovincie.
Met de vereende krachten van familie en vrienden beginnen we vanmorgen bij het appartement in Groningen de inboedel in te laden in de gehuurde verhuiswagen en in de auto's en de aanhangwagen die vandaag alle mee gaan naar Westerbork.

Naar Westerbork
Als alles aan het begin van de middag is geladen, gaan de eerste auto's richting Westerbork, en de anderen gaan met de verhuiswagen mee om in Meerstad nog enkele te verwisselen kasten te lossen en te laden.
Als de eerste twee auto's en de aanhangwagen zijn gelost, is de verhuiswagen er al, en kunnen ook de grote stukken de nieuwe woning binnen worden gebracht.
Het weer is vandaag heel constant, met nagenoeg de hele verhuisdag motregen. Omdat we nooit ver hoeven te lopen, blijft de neerslag op de te verhuizen inboedel gelukkig beperkt.

Mien Olde Drenthelaand
Het is een typische najaarsdag. En van het feit dat we in het bosachtige Drenthe zijn in een herfstachtige sfeer getuigen ook de mooie paddenstoelen in de berm tegenover de inmiddels weer bewoonde woning in Westerbork.
De stadjers zijn nu geen stadjer meer, verhuisd van de stad naar de idylle van het 'olde Drentelaand'.

donderdag 5 oktober 2017

Expositie van Roelien Kamping in Stenden Hogeschool

Donderdag 5 oktober 2017
Geëxposeerd werk van Roelien Kamping

Creatieve Therapie
In de vitrine van de HBO-Bachelor-opleiding Creatieve Therapie aan de Kennisboulevard van Stenden Hogeschool te Leeuwarden wordt momenteel werk geëxposeerd van Roelien Kamping.
Deze werken gaan over het leven van alledag, en over de dingen die je daarin tegenkomt. Over mensen die voor jou in je leven belangrijk zijn, en over al hetgeen in de wereld gebeurt.
Roelien heeft schizofrenie en is daarvoor in behandeling bij GGZ Drenthe. Daar werkt Giulia Mencke als beeldend therapeut, die bij de expositie van Roelien Kamping een toelichting heeft geschreven, die bij de expositie kan worden gelezen.

Van buiten naar binnen
Haar geëxposeerde werken geven een inkijkje in de binnenwereld van Roelien. Ze laten zien hoe je je voelt als chaos en strijd in de wereld je omringt. Het toont hoe het is als je geen weerstand kunt bieden aan wat tegenpartijen je zeggen. Daarentegen toont het werk ook mooie herinneringen.
En wat niet zo gemakkelijk in woorden is uit te drukken, wordt door Roelien zichtbaar gemaakt met haar expressieve spel van vormen en kleuren.
Nu het werk is gemaakt en hier is tentoongesteld, doet het ook iets met de mensen die het met aandacht bekijken. Giulia nodigt alle kijkers uit om in een schrift bij de vitrine te schrijven wat je ziet  en ervaart als je het werk van Roelien bekijkt. Welke krachten en kwaliteiten springen er voor jou bijvoorbeeld uit?

Van binnen naar buiten
Roelien Kamping geeft ons met deze expositie beelden van binnen, en ze vindt het leuk - zo schrijft Giulia - om over de ervaringen van de kijkers iets terug te krijgen via dat schrift. Mooi is dat velen al op die uitnodiging zijn ingegaan, en met hun reacties ook iets van zichzelf terug geven aan Roelien. Het schrift is nog niet vol, dus voel je vrij om Roelien ook iets van jezelf terug te geven.

zondag 1 oktober 2017

Afscheid, verlengen en bevestigen op Israëlzondag 2017

Israëlzondag 1 oktober 2017
De kaarsen op de zevenarmige kandelaar branden op Israëlzondag


Menorah & Ark
Het is vandaag Israëlzondag.
Dat kun je in De Hege Stins ook zien tijdens de kerkdienst in Stiens, want rechts op de viertafel op het liturgisch centrum staat de Menorah, de zevenarmige kandelaar met de brandende kaarsen; en links staat een ambachtelijk gemaakt schaalmodel van de Ark van het Verbond.

Wisseling van ambtsdragers
Naast de menorah staan vier kaarsen, die tijdens deze ochtendkerkdienst worden overhandigd aan de ambtsdragers die vandaag afscheid nemen na jaren trouwe dienst aan onze kerkelijke gemeente.
Gelukkig zijn er ook twee gemeenteleden bereid gevonden om vandaag (op)nieuw bevestigd te worden als diaken, en bovendien hebben vijf zittende ambtsdragers - van wie hun zittingstermijn zou eindigen - besloten dat zij hun zittingstermijn nog wel willen verlengen met één of vier jaar.
De afscheidnemende ouderlingen en diakenen worden namens de gemeenteleden hartelijk bedankt voor hun waarde(n)volle kerkenwerk, en de bevestigde diakenen worden voor hun belangrijke taak gezegend door dominee Overeem.
Dominee Jaap Overeem met vijf van de ambtsdragers

Schallend slotakkoord
Aan het eind van de kerkdienst wordt de gemeente tijdens het zingen van het slotlied onaangekondigd uitbundig getrakteerd op de stevige trompetklanken, die het orgelspel en de samenzang intens onderstrepen en bevestigen.
We genieten van dit schallend slotakkoord.

Ere zij de Heer der eng'len,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aard' en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
looft de Koning, heel zijn kerk! 

zaterdag 30 september 2017

Zonsondergang over het uienveld

Zaterdag 30 september 2017
Zonsondergang over een uienveld ten westen van FeinsumWachten op de oogst
Bijna een maand geleden zagen Durkje en ik tijdens een avondwandeling over het steenpad ten westen van Feinsum de dikke uien op de uitgestrekte akker die tegenover onze woning ligt.
Nog enkele weken, en dan zijn ze zover om geoogst te worden.
Uienveld op 4 september 2017
Zonsondergang na de oogst
In de nu bijna afgelopen week heeft een boer enkele dagen uur in uur uit tot laat in de avond met zijn tractor op en neer gereden over het lange en brede uienveld. De uien werden mechanisch gerooid en vervolgens na enige schudwerk op de rooimachine weer teruggeworpen op de akker-ruggen, om daar in de komende dagen te drogen, waarna ze van het land zullen worden gehaald.
In de afgelopen maand is er veel meer regen gevallen dan te doen gebruikelijk in de maand september. Ook gisteravond en eveneens vandaag was er weer veel neerslag. Tussen de ruggen staat vanavond het water in de lange voren.
Tijdens de zonsondergang wordt het wateroppervlak in die voren schitterend beschenen met de mooie kleuren van die zonsondergang.
Vandaag hebben de uien op de ruggen herhaaldelijk een spoelbeurt gehad, maar morgen blijft het volgens het weerbericht in deze regio droog, dus dan krijgen de uien de gelegenheid om te drogen.

woensdag 27 september 2017

Zonsondergang met vogels

Woensdag 27 september 2017
Zonsondergang, elke dag uniekElke dag uniek
Vaak gaat in deze periode van het jaar de zonsondergang gepaard met een prachtig gekleurde avondlucht.
Vandaag is het niet zozeer de lucht die zo mooi kleurt, maar is het de ondergaande zon zelf, die geleidelijk haar mooie kleurenpalet laat zien.
En als ondertussen dan ook nog een grote groep vogels voorbij komt vliegen, is het plaatje van de zonsondergang, bekeken vanuit onze voortuin, weer net zo uniek als elke dag.

zondag 24 september 2017

Een historische wandeling door Ouwe-Syl

Zondag 24 september 2017 
Vanaf de Leijsterstreek zicht op Julianakerk & Aerden Plaats in Ouwe-SylDorpswandeling door Oude Bildtzijl
Ruim een maand na de verhuizing en al bijna vijf maanden na onze vorige wandeldag is het vandaag eindelijk zover dat Durkje en ik weer eens een wandeldag kunnen beleven. We blijven in de regio waarin we wonen, en zullen vanmorgen vanuit onze nieuwe woonplaats starten, om daar vanmiddag ook terug te komen. Het wordt een gecombineerde wandeling, waarbij we een bestaande wandelroute opnemen in een langere wandeltocht.
In 2007 publiceerde de dorpshistoricus Sytse Keizer de dorpswandelgids 'Een historische wandeling door Ouwe-Syl'. Die gaan we vandaag wandelen, maar daartoe moeten wel eerst van Feinsum naar Oude Bildtzijl, en na afloop ook weer terug naar Feinsum.

Village of Tradition
Sinds de millenniumwisseling is Oude Bildtzijl één van de negen zogenoemde 'Villages of Tradition', (evenals het Friese Kimswerd en Veenklooster, Schokland en plattelandsdorpen in Ierland, Italië, Spanje en Portugal). Die dorpen vormen een internationaal netwerk ter bevordering van regionale activiteiten en tot het in stand houden van cultureel erfgoed.
Het beschermde dorpsgezicht van Ouwe-Syl ademt nog steeds de sfeer van vroeger. Ruim vijf eeuwen geleden ontstond hier een bloeiende gemeenschap rond de zijl (sluis) aan de drooggelegde Middelzee. Het markante dorpscentrum van Ouwe-Syl - met haar gerestaureerde Pyp (sluis), herberg De Aerden Plaats en het al meer dan 300 jaar oude dorpscafé Graauwe Paard - vormt ook het levendige knooppunt in een gevarieerd cultuurlandschap. Aan de hand van de beschrijving van de `Koiertocht` door Ouwe-Syl gaan we vandaag dit geboortedorp van mijn moeder nader bekijken en onderweg kennis nemen van de geschiedenis en de tradities van Oude Bildtzijl.

Door de mist
Om kwart voor tien vanmorgen vertrekken we vanuit onze woning in Feinsum. Vanaf de Holdingawei gaan we de Hege Hearewei op, om over het 'stienpaad' naar de Goadyk te lopen. We hullen ons in de mist, dus van uitzicht is hier nauwelijks sprake. Vanaf de Goadyk slaan we rechtsaf de Witewei op, om dan tussen de akkers door naar de Slachtedyk te lopen. Aan de noordzijde staat het waterpeil zo hoog, dat de sloten meer dan vol staan. De gewassen op de akkerranden staan bijkans onder water. Aan de overzijde van de Slachtedyk worden we in stilte van de mist gadegeslagen door twee grote witte schapen, die ons bijna roerloos observeren in het voorbijgaan.
Over de parallelweg van de Stienser Hegedyk lopen we naar Vrouwbuurstermolen.

Skiep yn 'e dize oan de Slachtedyk
Langs de Ouwe Rij naar Ouwe-Syl
Via de Leijsterhegedyk en een klein stukje Spoardyk gaan we naar Het Laaisterpadsy, dat we langs de Ouwe Rij volgen. Aan de overzijde van de Leister Feart vervolgen we het fiets- en wandelpad langs de poldervaart tot we bij de sportvelden over de Leijsterstreek Ouwe-Syl binnenwandelen.
De eerste vijf kilometer hebben we er nu op zitten, dus een kop koffie in dorpsherberg de Aerden Plaats hebben we wel verdiend. Daar worden we gastvrij ontvangen met koffie en het welbekende Sylster Keky (cake, gebakken door bakkers Nico & Aeltsje uit Stiens). We lopen binnendoor ook even door de doopsgezinde Julianakerk (1806). Na de koffie en een goed gesprek met onze verhalende gastheer die van Indische origine is, gaan we weer verder. Dan is de mist al opgetrokken, en schijnt de zon voor de rest van de dag volop. Wat een prachtig wandelweer is het vandaag.

Historie aan weerszijden van de Kadyksterfaart
Vanaf de Pyp gaan we over de Van Albadaweg (als Bildtkers noemen dat nog altijd ''t Wechy') in noordelijke richting, waarbij we de voormalige Grietenijschool (1523/1550), de plek van de vroegere graanmolen (1857), De Broederschap (zuivelfabriek (1892), het voormalige graanpakhuis, de Vrije Evangelische Kerk (1918), het geboortehuis van mim, en de inmiddels voor kerkdiensten niet meer in gebruik zijnde Gereformeerde Kerk (1927) van mijn beide pakes & beppen passeren.
Aan de overzijde van de Kadyksterfaart lopen we over de Tjeerd Thijssenstraat weer terug richting Pyp, om al vrij snel door een steeg door te steken naar de Krelis Annesstraat.
Bij de vroegere Kolk (waar voorheen de zeeschepen aan wal lagen) gaan we dan verder over het Klaine Keizer-padsy', langs de bungalow die momenteel via een vindingrijke verloterij wordt verkocht, met 11 november aanstaande als trekkingsdatum. Op de Ouwesylster Pyp hadden we al een echtpaar ontmoet, dat ook een lot had gekocht, en dat nu alvast even kwam kijken over welke woning het hier gaat. Spannend wie zich dit huis op de trekkingsdatum mag toeëigenen. Loterijdeelnemers zijn veelal in stilte al aan het nadenken wat ze met dit inmiddels beroemde Sylster huisje (zouden kunnen) gaan doen als het lot hen welgevallig is. Dromen kan nog tot Sint Maarten. Na die datum ziet iedereen een nieuwe realiteit onder ogen.

Over de Pyp
We komen door het dorpsbosperceel uit bij de Monnikebildtdijk, die we oversteken om aan voet aan de overzijde door de lopen naar de Van Egmondstraat, die we ook wel de Landbuurt noemen. Daarna lopen we om de sportvelden heen en komen dan weer uit bij de Ouwe Rij die we over het Laaisterpadsy en Leijsterstreek langs de voormalige Hervormde kerk (1905) wederom volgen tot op de Syl (Pyp).
Langs het dorpslogement De Witte Klok lopen we voorbij de Skitelbuurt, basisschool De Oprel (1898) en langs het grote dijkhuis waar mijn grootouders vroeger woonden tot aan Búttensyl. Dan gaan we een eindje terug over de 'Hooge Streek', tot we bij 'de dyk del' (oprel) door kunnen steken naar de achter de voet van de dijk liggende Dominee Mooystraat. Die voert ons weer naar de Van Albadaweg en de Pyp.

Met vaart langs en over de fearten
Langs de Ouwe Rij lopen we dan terug richting Froubuurt, maar bij de brug over de Leister Feart buigen we af naar Alde Leije, dat we binnenwandelen bij de nieuwe sluiskolk, die onderdeel uit maakt van de vrij recent geopende Elfstedenvaarroute. De sluiskolk wordt op dit moment van passeren gebruikt door een sportvisser en door enkele vaargasten die met een sloep schutten in de kolk.
Aan de overzijde van de brug over de Leister Feart vervolgen we onze route over De Streek en voorbij de jachthaven over It Skoalpaad, naar de Langedyk.
Daar wandelen we Alde Leije uit, om langs een aardappelrooiende boer naar de Hege Hearewei te lopen, die we dan volgen, tot we via de Feinsumer Brêge de Feinsumer Feart oversteken, en we weer thuiskomen in Feinsum.

Een weldaad voor lijf en leden
Met ons hebben vandaag - zo zagen we onderweg - velen wandelend, fietsend, vissend en varend genoten van deze schitterende mooi weer-nazomerdag. Onze wandeling van zo'n 14 kilometer ervoeren we na zoveel maanden wandelloos leven als een Friese weldaad voor lijf en leden. We wonen niet alleen op een mooie plek in een karakteristiek Fries dorp, maar ook in een schilderachtige regio met een heel eigen historie en cultuur.

Proefvisitatie voor Master Educational Leadership in Leeuwarden

Dinsdag 19 september 2017
Plenaire terugkoppeling van de auditbevindingenToets Nieuwe Opleiding

Voor een nieuw op te starten HBO-Master-opleiding dien je voorafgaand aan de start accreditatie aan te vragen bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, die als bijzonder bestuursorgaan uitgaat van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap.
Een lang en intensief voorbereidingstraject gaat aan de start van zo'n nieuwe opleiding vooraf.
Eén van de stappen die daartoe moet worden doorlopen, is de visitatie van de opleiding, door een auditpanel van onafhankelijke, gezaghebbende experts, die kunnen beoordelen of de geplande opleiding voldoet aan de accreditatiecriteria, waaraan een nieuwe opleiding voor de Nederlandse wet dient te voldoen.

Proefvisitatie
Ter voorbereiding op zo'n visitatiedag organiseren we binnen Stenden Hogeschool altijd een voorbereidingsdag, een zogenoemde proefvisitatie, die je kunt beschouwen als een soort generale repetitie, waarbij we samen met een proefauditpanel bekijken of er nog enkele puntjes op de i moeten worden gezet, alvorens we de officiële visitatie doorlopen.
Vandaag vindt zo'n proefvisitatie plaats voor de opleiding Master Educational Leadership.
Een proefpanel dat is samengesteld uit interne en externe experts beoordeelt vandaag alle gereedzijnde opleidingsdocumenten, en gaat achtereenvolgens in gesprek met de verschillende stakeholders van de opleiding, waaronder het managementteam, de docenten, de leden van de diverse borgingscommissies, en ook vertegenwoordigers vanuit het werkveld waarvoor deze opleiding gaan opleiden.

Plenaire terugkoppeling
Aan het eind van deze dag verzorgt het proefvisitatieteam een plenaire terugkoppeling voor alle deelnemers van deze auditdag, en voor alle anderen die ook belangstelling tonen voor de resultaten van deze auditdag. In zo'n terugkoppeling presenteert de voorzitter van het proefvisitatiepanel een serie Tops & Tips, die de medewerkers van de opleiding helpen om het toch nog weer iets beter en mooier te maken. Binnenkort zal van deze dag door het auditteam ook nog een auditrapport worden gepubliceerd, waarmee de medewerkers van deze nieuwe opleiding aan de slag kunnen om de laatste voorbereidingen te treffen voor de officiële visitatie die aanvang volgend jaar zal gaan plaatsvinden.

maandag 18 september 2017

Ingebruikname

Maandag 18 september 2017


Nieuwbouw
Als je iets goeds neerzet, hoef je er meestal niet al te veel om heen te organiseren, want dat loopt 'het' vanuit zichzelf wel als een trein.
Afgelopen zomer zijn de verbouw en uitbreiding van het onderwijsgebouw van Stenden Hogeschool in Leeuwarden gerealiseerd. In deze nieuwbouw is veel aandacht geschonken aan ontmoeten en werken in kleinere groepen. Er zijn ateliers gekomen, kleine overlegruimtes, en in de openbare ruimtes is een grote diversiteit aan pauze- en werkplekken gerealiseerd.

Ontmoetingsplekken
Als het zo praktisch is en zo mooi, hoef je de ingebruikname daarvan niet te organiseren, want onze studenten en medewerkers vinden hier heel gemakkelijk hun weg en werkplek.
Overleggen, individueel werken in de electronische leeromgeving en in groepen samenwerken, al dan niet met een kop koffie met iets lekkers erbij; het is hier allemaal mogelijk, en er wordt zo vlak na de opening al volop en dankbaar gebruik van gemaakt.

Onderwijzen en leren
Als je als hogeschool het onderwijs goed organiseert en faciliteert, komt het leren als vanzelfsprekend wel op gang en is dan niet meer te stoppen.

zondag 17 september 2017

Startzondag 2017 van de Protestantse Gemeente van Stiens

Zondag 17 september 2017 
Een warm muzikaal welkom van Rise in De Hege Stins van Stiens Entree met Rise
Als we vanmorgen de ingang van de ontvangsthal van De Hege Stins naderen, horen we de muziek van binnen al.
Alle kerkgangers die vanochtend de kerkdienst op deze Startzondag bijwonen, worden op hartverwarmende wijze met muziek verwelkomd door de jeugdband Rise van onze Protestantse Gemeente van Stiens.
Een korte groet en dank aan de jeugdband, het bij de entree van de kerkzaal in ontvangst nemen van het infoblad van deze zondag met daarbij ook het programma-overzicht voor Vorming en Toerusting van het seizoen 2017-2018, en dan komen we de kerkzaal binnen, die ook vanmorgen al weer behoorlijk vol loopt.

Dienst met United
Met zijn allen vieren we in deze ochtendkerkdienst het zondagochtendprogramma van het Startweekend, waarmee we ons nieuwe kerkelijke seizoen inluiden.
Dominee Jaap Overeem en kerkelijk werkster Tine de Vries verzorgen samen met lector Nelleke van Wessel de twee korte overdenkingen en de bijbellezing, en onze gemeenteband United zorgt voor alle muzikale begeleiding en voor enkele mooie songs, als groep, duet en ook solo, daarbij af en toe op vleugel begeleid door dominee-pianist Overeem.

Koffie met
En na deze startzondagkerkdienst worden alle kerkgangers genodigd om in de hal van de kerk samen koffie te drinken. En blijf vooral even met elkaar napraten, want voor al die honderden kerkgangers staan lange tafels langs de muur van de kerkzaal, vol met allerhande lekkernijen voor bij de koffie, thee en frisdrank. Veel gemeenteleden hebben zelf iets gebakken of gekocht, om vandaag na de kerkdienst de gezelligheid te verhogen door eens flink uit te pakken met al dat lekkers, waar dankbaar van wordt genomen en gegeten.
En het bleef nog lang een gezellig samenzijn in De Hege Stins, met - en als - dank aan al die enthousiaste vrijwilligers, die allen op eigen wijze hun bijdrage mee hebben geleverd om dit Startweekend op aangename wijze met elkaar af te sluiten.

Iestdyk, in moai blokje om

Vrijdag 15 september 2017 
Woning op een oude terp aan de Iestdyk van FeinsumTerpenland
Onze vrijdagavond begint met een korte avondwandeling nabij Feinsum.
Vanaf de Holdingawei gaan we via de Feinsumer Brêge van de Hege Hearewei over de Feinsumer Feart, om daarna de eerste afslag te nemen, die van de Iestdyk.
Dat we hier in een terpengebied wandelen, valt direct al op bij de eerste woning die we een eindje verderop op een oude terp zien staan langs de Iestdyk.
Voorbij een ruime bocht in de Iestdyk slaan we rechtsaf, om over de spoardyk weer terug te lopen naar de Holdingawei in Feinsum.
'In moai blokje om'.

donderdag 14 september 2017

Pelgrimeren met kinderen is leuk

Donderdag 14 september 2017
Jac Naus enthousiasmeert de Stenden-studentengroep van de keuzeminor 

Keuzeminor
Aan het begin van het nieuwe semester komt de studentengroep voor haar Keuzeminor Identiteitsontwikkeling bijeen bij de Opleiding tot leraar Basisonderwijs (ook wel Pabo genoemd) van Stenden Hogeschool te Leeuwarden. Eén van de onderdelen van deze keuzeminor gaat over 'Pelgrimeren met kinderen'. Al twaalf basisscholen van de vereniging voor Christelijk Basisonderwijs (CBO) Noordwest Fryslân hebben zich aangemeld om in het lopende schooljaar mee te doen aan dit prachtige onderwijsproject.

Internationaal, intercultureel en innovatief
Pabo-docente Joanneke Kuipers van Stenden Hogeschool heeft vanmorgen de groep van 14 studenten bijeengeroepen voor een startbijeenkomst van deze keuzeminor.
Daarbij heeft ze Bas Brouwer en Jac Naus uitgenodigd, die namens het Nederlands Genootschap van Sint Jacob (het nationale pelgrimsgenootschap) het onderwerp over Pelgrimeren met kinderen zullen introduceren.
Dit onderwijsproject kent een internationale invalshoek en heeft ook interculturele aspecten, en bovendien is het de bedoeling dat het innovatief, vernieuwend moet zijn, ook gebruikmakend van eigentijdse media in een gedigitaliseerde wereld.

Pelgrimeren is leuk
Joanneke opent deze startbijeenkomst en geeft dan Bas Brouwer het woord, die namens de Stichting Santiago aan het Wad een korte inleiding verzorgt over het pelgrimageproject dat in 2018 in Fryslân zal draaien in synergie met Fryslân Kulturele Haadstêd 2018. De startplaats voor Nederlandse pelgrims Sint-Jacobiparochie zal volgend jaar tijdelijk de naam 'Santiago aan het Wad' dragen. In dat kader vindt ook dit onderwijsproject plaats.
Daarna krijgt Jac Naus het woord, die - als voormalig leerkracht in het speciaal onderwijs - enthousiast van wal steekt over pelgrimeren met kinderen. Zijn boodschap is: Pelgrimeren is leuk!
In dit onderwijsproject zullen kinderen leren dat wij allen pelgrim zijn in ons eigen leven, dat wij allemaal met onze eigen pelgrimstocht door het leven gaan.

Project met passie gebracht
Jac geeft aan te weten dat onze studenten moeten beginnen met theoretiseren in het kader van dit onderwijsproject, toch wil hij de studenten vandaag met enig pragmatisme enkele kapstokken meegeven, waaraan de diverse ontdekkingen van dit project te zijner tijd gehangen kunnen worden.
Zo gaat Jac Naus bijvoorbeeld nader in op:

 • Als je op weg gaat, moet je je voorbereiden. Hij verwijst naar geboorteverhalen en vertelt wat het vragen naar geboorteverhalen zoal met kinderen kan doen.
 • Welke weg ga jij in je leven? Laat kinderen bijvoorbeeld een tijdlijn maken; zelf heb je die wellicht al op Facebook. 
 • Je krijgt de rugzak van je leven. Welke kwaliteiten kreeg je mee van je ouders en van je grootouders. En hoe ontwikkel jij je talenten? Heb ook het lef om af en toe eens iets uit de rugzak van je leven te gooien. Hij verwijst naar de rol die een steen voor pelgrims onderweg kan betekenen.
 • Joanneke is jullie richtingwijzer in goud, en wie zijn er in je leven en opleiding nog meer die jou als trainer vormen?
 • Laat zien wie je bent. Jac noemt daarbij de functie van de Jacobsschelp als herkenningsteken voor pelgrims. Hij verwijst ook naar het werken met gespreksonderwerpenkaartjes onderweg.
 • Wees je ervan bewust dat je in je leven de hulp van anderen nodig hebt. Hij verwijst naar de pelgrimsstaf, waarmee veel pelgrims hun voettocht wandelen. Laat kinderen bijvoorbeeld hun eigen wandelstok maken van knotwilgentakken.
 • Dit pelgrimsproject geeft zin aan je leven.
 • Ervaar de stilte van de natuur. Leer stil te zijn, en houd er rekening mee dat kinderen veelal weinig weten van de natuur. 
 • Houd het vooral praktisch. Doe leuke dingen in dit project, met concrete opdrachten, en ontdek wellicht dat de kinderen vooral het wandelend pelgrimeren als het leukste onderdeel ervaren van dit pelgrimsproject.
 • Als studenten zullen jullie handvatten maken, die leerkrachten in het basisonderwijs nodig hebben om een dergelijk pelgrimsproject te draaien. Jac Naus: "Ga het niet alleen ontwíkkelen, maar ga de door jullie gemaakte lessen vooral ook zèlf geven!"

woensdag 13 september 2017

Wim Reimert exposeert in Stenden Hogeschool

Woensdag 13 september 2017
Schilderij van Wim Reimert in de Stenden Art GallerySchilderijententoonstelling
Tot en met 12 oktober 2017 exposeert Wim Reimert in de Stenden Art Gallery van Stenden Hogeschool te Leeuwarden.
Deze publiek toegankelijke expositieruimte bevindt zich op de begane grond achter het Auditorium van ons Leeuwarder hogeschoolgebouw aan de Rengerslaan.


Uit het onderwijs in de kunst
Na ruim dertig jaar in het onderwijs werkzaam te zijn geweest als leraar natuurkunde op scholen in Zambia en Nederland is Wim Reimert in 2013 uit de klas en in de kunst gegaan. Niet dat de kunst er voorheen niet was, maar vanaf dat moment kwam de schilderkunst voor hem op de eerste plaats.
De natuurkunde is overigens niet geheel uit beeld verdwenen, want die is het thema van zijn reeks van ruim 50 kleine schilderijen, over de wetten van de natuurkunde.

Schappen scheppen
In de Stenden Art Gallery zijn momenteel veertien zogenoemde 'schappen' te zien. Het zijn olieverfschilderijen op doek van een bescheiden formaat van 40 x 50 cm.
Reimert noemt ze ‘schappen’ omdat het geen gewone landschappen zijn, maar land-, zee- en luchtschappen waar altijd 'iets mee is'. Dat kan een vreemde kleur zijn, een bijzondere toevoeging, een gekunstelde omgeving, of een onverwacht perspectief. Deels zijn het bestaande plekken in de natuur, die in artistiek opzicht door Wim Reimert onder handen zijn genomen. Deels zijn het volledig zelf bedachte buitenplaatsen.
Bij elkaar vormen ze een intrigerende reeks schilderijen, die een beeld geven van een nieuwe kijk op de natuur(kunde).

Weten van aardse krachten en Hemelse Machten

Dinsdag 12 september 2017
Liturgisch centrum van Nijkleaster in de Sint-Radboudkerk van Jorwert

Nieuw kloosterseizoen
Vanavond is de eerste bestuursvergadering van dit seizoen voor het stichtingsbestuur van Stifting Nijkleaster in de Sint-Radboudkerk te Jorwert. In de afgelopen zomer is er hard doorgewerkt in de planvorming ten behoeve van het realiseren van een kloostergebouw nabij Jorwert en ten behoeve van de programmering van de nieuwe activiteiten die Nijkleaster in dit nieuwe seizoen zal organiseren.

Over dromen, plannen en werkelijkheid
We evalueren vanavond de huisvestingssessies die in de afgelopen weken zijn georganiseerd en blikken vooruit naar wat er in de komende weken en maanden moet worden gedaan om onze droom van een nieuw Fries protestants klooster tussen Jorwert en Hilaard te realiseren. Zowel binnen als buiten Nijkleaster zijn velen actief om van dromen plannen te maken en van plannen werkelijkheid te maken. Bestuurlijk bespreken en beoordelen we de planvorming en besluiten we door te gaan op de ingeslagen weg, er graag op blijven vertrouwend dat Nijkleaster op afzienbare termijn eens over de financiële middelen zal beschikken om onze ambities waar te maken.

Dank zij aardse machten en Hemelse Krachten
Het zijn vrijwilligers, beroepskrachten en allen die zich anderszins aan Nijkleaster verbinden, die het op termijn met mensen en middelen allemaal waar moeten maken, en daarbij realiseren we ons ondertussen ook voortdurend afhankelijk te zijn van aardse machten en van Hemelse Krachten.

Welckome bij Stenden in Leeuwarden

Maandag 11 september 2017
Welkom in het Stiltecentrum van Stenden Hogeschool te LeeuwardenVerwel(c)koming 
Niet alleen nieuwe nationale en internationale studenten van Stenden Hogeschool worden in of na de zomervakantie bij ons warm verwelkomd. Ook de nieuwe Nederlandse studenten en de ouderejaars studenten en ook de Stenden-medewerkers worden dan weer verwelkomd; om met zijn allen uitgerust te beginnen aan het nieuwe collegejaar, dat inmiddels al weer is begonnen.

Welckome 
Niet alleen in formeel opzicht wordt iedereen verwelkomd. Ook in het Stiltecentrum in het Ontmoetingscentrum van Stenden Hogeschool in Leeuwarden wordt momenteel in stilte aandacht besteed aan alle Nederlandse en buitenlandse studenten en medewerkers die in en na deze zomervakantie (weer) in Leeuwarden zijn gearriveerd.
In het Stiltecentrum lopen diverse '(inter)nationale klompen' naar, langs en voorbij het altaar. Ze symboliseren de Stenden-studenten en -medewerkers die vanuit het buitenland (weer) in Nederland arriveren en die vanuit Nederland (weer) 'uitvliegen' naar de buitenlandse hogeschoolvestigingen van Stenden Hogeschool in Zuid-Afrika, in Qatar, in Thailand en op Bali.
Boven op het altaar staat de verwelkoming - met de C boven de K - in twee talen: welcome & welkom.

zondag 10 september 2017

Dubbel afscheid na jaren van trouwe vrijwilligersdienst

Vrijdag 8 september 2017
De regiocomitévoorzitter spreekt Roalah en Gerben toeAfscheidsdiner
Na vele jaren gemotiveerde en kundige inzet zullen twee gewaardeerde leden van het Regiocomité Fryslân van de VU-Vereniging vanavond afscheid nemen van hun regiocomitéwerkzaamheden. Dat afscheid vindt plaats in de bovenzaal van Café Wouters te Leeuwarden, waar het regiocomté gebruikelijk ook haar comitévergaderingen houdt.
Omdat ik jarenlang voorzitter van dit Friese comité ben geweest en in mijn bestuursjaren beide heren zijn aangetreden en we in die jaren zo aangenaam met elkaar hebben samengewerkt, zijn Durkje en ik door de huidige voorzitter van het Regiocomité Riet ten Hoeve uitgenodigd om vanavond aanwezig te zijn bij het afscheidsdiner, waarin de regiocomitéleden Gerben Stavenga en Roalah Leppink afscheid zullen nemen na zoveel jaren trouwe vrijwilligersdienst. Daar gaan wij graag naar toe, dus vanavond beleven we een fijne avond met elkaar in de bovenzaal van dit Leeuwarder café.

Wisseldiner
Om de ontmoeting ook optimaal gestalte te geven, wordt het een wisseldiner, waarbij de mannen tussen de dinergangen van plaats wisselen, opdat je gedurende de avond ook eens naast andere tafelgasten zit.
Tussen de dinergangen door wordt de tijd ook plezierig ingevuld door afscheidsspeeches. Zo luisteren we naar de toespraak van voorzitter Riet ten Hoeve, die de beide afscheidnemende bestuursleden met woorden van waardering en dank in het zonnetje zet, waarna regiocomitésectretaris Govert Geldof de beide heren een mooi boek en een persoonlijk getint getuigschrift kado geeft namens de Friese VU-regio en de VU-vereniging.

Reflectie met waardering
Gerben en Roalah maken ook gebruik van de gelegenheid om hun afscheidsspeech te presenteren, en als voormalig voorzitter mag ik ook nog de beide afscheidnemende regiocomitéleden toespreken, om te reflecteren op de goede jaren die we met zijn allen hebben beleefd, en om hen hartelijk te bedanken voor het vele en het goede dat zij beiden voor de VU-Vereniging in het algemeen en voor de Friese VU-regio in het bijzonder hebben gedaan.
Deze goede maaltijd, de waarderende speeches en de aangename tafelgesprekken zijn de ingrediënten bij uitstek voor een gezellige avond.